England

Andraspråkselever i London bäst i nationellt prov

För första gången har gruppen elever med engelska som andra språk presterat bättre på de engelska nationella proven än de elever som har engelska som modersmål.

Siffrorna som presenterades av det brittiska utbildningsdepartementet på torsdagen visar också att allt fler skolor når de nationella resultatmål som regeringen har satt upp, och att elever från landets fattigaste delar nådde sina bästa resultat någonsin, skriver brittiska The Guardian.

En forskningsstudie vid Institute for Fiscal Studies (IFS) som presenterades tidigare i år slog på liknande sätt fast att London-elever med svåra uppväxtvillkor uppnår bättre studieresultat än elever i andra delar av landet, bland annat i engelska och matte. Den multikulturella mixen av elever tas upp som en tänkbar anledning till de goda resultaten.

Det nationella provet genomfördes av landets 11-åringar i slutet av deras tid i primary school. Det stadiet av grundskolan fick nyligen beröm av den brittiska skolinspektionen, medan påföljande secondary school målas upp som ett allt större problem.

Kommentera