jag_ar_larare

Ann-Charlotte Jönsson undervisar på lågstadiet på Mörrums skola.

| Foto: Karin Persson

Ann-Charlotte: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Ann-Charlotte Jönsson undervisar på lågstadiet på Mörrums skola. Här berättar Ann-Charlotte om varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Därför är jag lärare

– Jag är lärare för att jag vill ha möjlighet att hjälpa barn att utvecklas och bli ansvarstagande samhällsmedborgare. Att vara en betydelsefull del av deras utveckling och hjälpa dem att välja sin egen framtid, oavsett bakgrund, känns meningsfullt. Jag brinner bland annat för SO-ämnen och särskilt historia. Att vara med och göra historia levande och föra den vidare till de yngre är fantastiskt. 

Bästa stunden i veckan

– Det finns så många härliga stunder varje vecka, men de allra bästa är när man ser barnens glittrande, nyfikna och vetgiriga ögon i undervisningssituationer. I det ögonblick man ser ett barn lära sig något helt nytt är känslan obeskrivlig. Som lärare gör man skillnad.

Det här skulle jag vilja förändra

– Det vi bör förändra snarast är vår tid för planering och efterarbete. Vi måste kunna skala av mycket administrativt arbete, men även flera möten, för att vi ska hinna med just det viktigaste: att göra välplanerade lektioner för våra elever. Vi hade lärar-assistenter ett år och det öppnade en ny värld. Det ökade kvaliteten både undervisningsmässigt och arbetsmiljömässigt. För att få fler sökande till lärarhögskolan och kunna behålla de kollegor vi har i dag, behöver lönen höjas och arbetsbördan minskas. Då kommer även intagningskraven att höjas och det tror jag skulle höja lärarnas status.

Kommentera