Lärare

Anställda vid lågkonjunktur presterar bättre

Elevernas resultat blir bättre om deras lärare anställs under perioder av lågkonjunktur och tuff arbetsmarknad. Det visar en studie från National Bureau of Economic Research.

Forskare från National Bureau of Economic Research I USA har analyserat resultaten från skolor i Florida och funnit att eleverna hade högre resultat i klasser som undervisades av lärare som anställts under en lågkonjunktur. Det rapporterar BBC.

I studien jämförde forskarna drygt 5000 lärare som börjat jobba under en lågkonjunktur med knappt 28 000 lärare som börjat jobba vid andra tidpunkter. När man sedan tittade på elevernas resultat såg man att de klasser som undervisades av den förra gruppen presterade bättre.

Forskarna drar slutsatsen att en tuffare arbetsmarknad påverkar kvalifikationerna på dem som söker sig till yrket. När det är svårt att få andra typer av jobb söker sig fler toppstudenter till läraryrket.

Enligt analysen talar detta också för att en höjning av lärarnas löner skulle locka fler individer med rätt kvalifikationer till yrket, vilket i sin tur kopplar till högre elevresultat.

– Våra resultat ger starka argument för att högre löner skulle höja kvaliteten på lärarna säger, forskarna bakom rapporten Markus Nagler, Marc Piopiunik and Martin West, till BBC. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm