Ansvarsnämnden

Ansvarsnämnden varnade egen ledamot

En ledamot i Lärarnas ansvarsnämnd - som har till uppgift att bedöma om anmälda lärare är lämpliga i yrket - blev själv varnad och tvingades lämna sin post.

Grunder för varning

Nämnden ska meddela en legitimerad lärare eller förskollärare en varning om han eller hon:

  • varit oskicklig i sin yrkesutövning,
  • i eller i samband med yrkesutövningen gjort sig skyldig till brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas,
  • eller på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning.

Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lärarnas ansvarsnämnd kan, om förhållandena ändras, bestämma att en lärare eller förskollärare ska få tillbaka sin legitimation.

Källa: Skolverket

Det var en incident då läraren efter upprepade försök att lugna en stökig klass till slut kastade en plastsax strax över huvudet på en elev som ledde till nämndens varning, som alltså innebär att läraren bedöms vara mindre lämplig att bedriva undervisning.

Anders Almgren, förste vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, tycker att historien är beklaglig.

Påverkar det här förtroendet för Lärarnas ansvarsnämnd?

– Nej det tycker jag inte. Det är ju problematiskt att en ledamot i nämnden själv blir varnad, men de har hanterat det korrekt, säger Anders Almgren.

Det dröjde nästan tre veckor efter beslutet tills läraren lämnade uppdraget i nämnden. Borde de ha agerat snabbare?

– Jag vet inte hur de resonerat i nämnden. Men den varnade ledamoten deltog inte i några möten efter att anmälan kom in, så jag ser inte att det är ett stort problem.

Behövs en grundligare koll av föreslagna ledamöter innan de väljs in?

– En grundligare koll hade inte lett till något annat beslut i det här fallet. Det här är ett enda misstag efter flera års god lärargärning. Men det är helt klart så att varningen är befogad, man kan ju inte slänga saker omkring sig i klassrummet.

Anders Almgren menar att fallet visar på den svåra situation lärare kan befinna sig i, där sekundsnabba beslut måste fattas under stor press.

– Att en lärare med ett fläckfritt förflutet plötsligt begår ett allvarligt misstag visar vad som kan hända när man inte ges möjlighet att sansa sig och fatta ett klokt beslut, säger han.

Kommentera