skyddsombud_1

Antalet skyddsombud inom Lärarnas Riksförbund har ökat de senaste åren.

| Foto: Shutterstock
Skyddsombud

Antalet skyddsombud inom LR växer

I coronatider är skyddsombud extra viktiga för arbetsmiljön på skolor. En kartläggning från Du&Jobbet visar att antalet skyddsombud inom Lärarnas Riksförbund har ökat med närmare 40 procent de senaste åtta åren. Trenden ser likadan ut i andra akademikeryrken.

Antal skyddsombud

LO-förbunden:

  • 2012: 66 438
  • 2020: 55 477

TCO-förbunden:

  • 2012: 31 557
  • 2020: 32 625

SACO-förbunden:

  • 2012: 4 916
  • 2020: 7 294

Med mer digital undervisning och andra nya utmaningar för lärare är skyddsombuden ännu viktigare än vanligt. De fackliga skyddsombuden i landet har totalt blivit färre mellan 2012 och 2020, och är i dag ungefär 94 400 stycken. Främst inom LO-yrkena märks minskningen.

Men bland akademikerna ser trenden annorlunda ut – där har antalet ökat med hela 47 procent, enligt en kartläggning som Du&Jobbet har gjort.

– Jag upplever att arbetsmiljöfrågan har ökat i betydelse i alla SACO-förbunden. Bland annat på grund av att den höga arbetsbelastningen och den psykiska ohälsan drabbat många av våra grupper mycket, säger Karin Fristedt, arbetsmiljöexpert på Saco till Du&Jobbet.

Irene Ziverts.
Irene Ziverts.

För Lärarnas Riksförbund har antalet skyddsombud ökat från 1 804 till 2 500, en ökning med 39 procent. Irene Ziverts är biträdande kommunombud och huvudskyddsombud i Stockholm. Hon har arbetat som skyddsombud i mer än 20 år, men upplever inte att det blivit lättare att rekrytera skyddsombud i dag än tidigare.

– Det är inte alltid så lätt att vara skyddsombud och jag kan inte påstå att det är enkelt att hitta nya skyddsombud heller, säger hon.  

Hon tycker att skyddsombuden på skolorna blir allt viktigare för att kunna upptäcka risker för ohälsa och se till att arbetsgivaren åtgärdar detta.

– För oss lärare är det alltid arbetsbelastningen som är ett problem. På min skola har rektorn till exempel genomdrivit en dramatisk ökning av tiden för undervisning per vecka utan att ta bort något annat. Det blir såklart en klar ökning av arbetsmängden.

Och för hög arbetsbelastning riskerar att leda till sämre återhämning, stress och utbrändhet.

– Vi skyddsombud finns till för att se till att arbetsgivaren följer lagen och ser till både den fysisk och psykosociala arbetsmiljön. 

Kommentera