Debatt

Är den psykosociala miljön i skolan hälsosam?

Efter flera år som lärare kom insikten att något är fel, då jag fick högt blodtryck av att stressa mellan lektionspassen. Kollegor slutade under årens lopp då de inte orkade med stress och mobbning. Jag började undersöka hur lärare och ledning mår på arbetet, resultatet blev ”Den eländiga boken om arbetslivets mer mörka sidor i skolan”. Intervjuerna visade att arbetsbördan leder till utökad arbetstid och att flertalet medicinerar mot högt blodtryck. Ekonomiska problem leder till låg lärartäthet och stress. I flera skolor förekommer mobbning mellan lärare och ledning. Avsaknaden av stöd från kollegor och ledning leder till långa sjukskrivningar.

Kommunledningen lyssnar sällan på rektorerna. Rektorerna upplever att de inte har någon att vända sig till. En rektor frågar: ”Vad gör man när man inte hinner med det som ska göras fast man vet vad det är som ska prioriteras”? De anser att det är för lite tid att vara ute på lektioner hos lärarna. En rektor berättade att hon känner stress och har fått högt blodtryck samt tunnelseende. Det är sällsynt att man på chefsträffar tar upp frågor om arbetssituation, stress och känslor. Prof. emeritus i psykosocial miljömedicin L. Levi säger i en intervju: ”En bra chef kan göra skillnad. Har du en chef som mobbar dig så går du ned för räkning, det är också bevisat vetenskapligt.” 

Forskning 2015 av fil.dr. i psykologi C. Eib, menar att arbetsgivarens mål borde vara att anställda ska känna att de blir rättvist behandlade på sin arbetsplats. ”Personer som upplever att de blir orättvist behandlade blir stressade, grubblar och det kan leda till fysiska och psykiska besvär”. 

Det saknas ledarskap och direktiv för ledarskap i svensk skola i dag. En bra ledning stöttar alla anställda. Stress och högt blodtryck kan leda till hjärt-kärlsjukdom. En rektor som inte mår bra påverkar lärares och elevers vardag negativt. Ett ”verktyg” till förändring kan vara personlig obligatorisk handledning för att hantera stress och problem som dagligen uppstår. Om skolan förstatligas och det införs tarifflöner är det en trygghet. 

Utbildning ska löna sig.

Gun-Marie Nachtnebel, leg lärare för gymnasiet 

Kommentera