arets_skolbibliotek_1
Utmärkelse

Årets skolbibliotek finns i Linköping

Skolbiblioteket på Hjulsbroskolan i Linköping har utsetts till Årets skolbibliotek för sitt ”långsiktiga och strategiskt läsutvecklande arbete”. 

Det är Nationella Skolbiblioteksgruppen som står bakom utmärkelsen Årets Skolbibliotek och årets vinnare kungjordes under en ceremoni på Skolforum.

– Det är jätteroligt så klar. Det är kul att få en bekräftelse på att vi gör ett bra jobb, säger Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Hjulsbroskolan.

Enligt motivering får skolan priset för ”ett långsiktigt och strategiskt läsutvecklande arbete i nära samarbete med lärare och skolledning. Särskilt framgångsrikt är arbetet med elevernas källkritik, från förskoleklass och uppåt. På ett generöst sätt sprider personalen sina väldokumenterade arbetssätt både lokalt och nationellt.”

– Vi har integrerat biblioteksverksamheten i undervisningen på skolan. Jag är med och planerar och genomför olika arbetsmoment tillsammans med läraren. Om läraren ska göra något som handlar om informationssökning eller läsförståelse till exempel så kontaktar de mig och vi lägger upp arbetet tillsammans.

Liselott Drejstam betonar att priset går till hela skolan och att man får det för det samarbete som finns mellan henne, övrig bibliotekspersonal samt rektor och lärare. Hjulsbroskolans bibliotek är också ett av kommunens fokusbibliotek.

– Linköpings kommun satsar på att bemanna biblioteken och då skiljer man på bemannade bibliotek från de obemannade genom att kalla de förstnämnda för fokusbibliotek. Just nu har vi 20 fokusbibliotekarier på 24 skolor. Målet är att alla skolbibliotek ska vara bemannade.

Förutom äran innebär utmärkelsen Årets skolbibliotek också att skolan får pengar till ett författarbesök.

– Eleverna har ju lov nu så vi har inte kunnat fråga vem de vill bjuda in. Vi får ta upp frågan i elevernas Bokråd när de är tillbaka, säger Liselott Drejstam. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm