asa_fahlen_ny_organisation

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ska bjuda in Lärarförbundet och Sveriges skolledare till samtal kring förslaget på nya organisationen Sveriges Lärare.

| Foto: Linda Broström
Ny facklig organisation

Åsa Fahlén bjuder in till samtal om nya Sveriges Lärare

LR:s ordförande Åsa Fahlén ska bjuda in till samtal mellan lärarfacken och Sveriges skolledarförbund om förslaget kring en ny facklig organisation för lärare.
– Jag vill att vi tillsammans tittar på om det finns förutsättningar att gå vidare.

Förslaget i korthet

Förslaget innebär bland annat:

  • Samtliga fackförbund inom utbildningssektorn – som vill det – samlas inom ramen för Saco Utbildning som bland annat ska fungera som en mötesplats mellan lärare och skolledare.
  • Det bildas en facklig organisation för lärare: Sveriges Lärare, och en för skolledare: Sveriges Skolledare.
  • Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund läggs ner.
  • Sveriges Lärare blir en federation bestående av fem förbund med viss självständighet:

Sveriges Lärare i förskolan.

Sveriges Lärare i grundskolan.

Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Sveriges Lärare i staten.

Sveriges Lärarstudenter

  • Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare delar gemensamma lokaler, gemensamma resurser för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, internationell verksamhet, medlemsenhet och IT-stöd inom ramen för Saco Utbildning.
  • En utredning tillsätts för att studera hur studie- och yrkesvägledarna bäst kan organiseras.

På uppdrag av LR:s förbundsstyrelse har Andreas Mörck, LR:s kanslichef, utrett hur en framtida facklig organisering av lärarna kan se ut:

  • Samtliga fackförbund inom utbildningssektorn samlas inom ramen för Saco Utbildning som bland annat ska fungera som en mötesplats mellan lärare och skolledare.
  • Det bildas en facklig organisation för lärare: Sveriges Lärare, och en för skolledare: Sveriges Skolledare.
  • Sveriges Lärare blir en federation bestående av fem förbund.

En del i utredningsarbetet har varit intervjuer med ett stort antal nuvarande och tidigare befattningshavare inom de båda lärarförbunden, men även enkätundersökning bland förbundens medlemmar.

– Det saknas stöd hos Lärarnas Riksförbund för en sammanslagning av förbunden. Etableringen av de två organisationerna måste vara något nytt, vilket innebär att de tre befintliga organisationerna bör läggas ner om detta ska bli verklighet, säger Andreas Mörck.

Både inom Lärarnas Riksförbund och Skolledarna är den dominerande uppfattningen att lärare och skolledare bör vara medlemmar i separata förbund.

– Det innebär ett avsteg från Lärarförbundets vilja att samla medlemsgrupper i en och samma organisation. Jag gör dock bedömningen att det är en förutsättning för att kunna samla lärarkåren i en organisation.

Åsa Fahlén berättar att Lärarnas Riksförbunds styrelse beslutat att Andreas Mörcks utredning inom kort ska skickas ut till förbundets alla medlemmar.

– Vi vill att de ska ha möjlighet att läsa igenom den och komma med inspel och synpunkter. När vi nu går vidare är det viktigt att vi har med både utredningens förslag och medlemmarnas synpunkter i processen, säger Åsa Fahlén.

Vad tycker du själv om utredningens förslag?

– Jag har inte tagit ställning. Vi har i förbundsstyrelsen fått en dragning av den och det förefaller vara ett väldigt gediget arbete som är gjort. Det ska bli spännande att läsa den.

– Jag tycker att det är extra intressant att det, enligt utredningen, i många frågor finns en stor samsyn mellan lärare oavsett vilket förbund de tillhör. En facklig organisation måste alltid byggas på vad medlemmar tycker och driver för frågor.

Vad händer nu?

– Förbundsstyrelsen ska diskutera utredningens förslag, men även de olika inspel som kommer, för att sedan ta ställning. Jag kommer, i enlighet med vårt kongressbeslut, bjuda in Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund till samtal där vi sätter oss ner tillsammans och tittar på om det finns grundläggande förutsättningar för att gå vidare.

– Vi stängde ingen dörr till Lärarförbundet på vår kongress. Det beslut som vi då tog var en utsträckt hand. Inbjudan till samtal är en fortsättning på utsträckta handen.

Kommentera