helena_wallberg_utan_logga_

Att säga påståenden och ospecificerade saker som ”bra jobbat allihop” är enligt Helena Wallberg dålig återkoppling.

| Foto: Shutterstock, Mikael M Johansson.
Feedback

”Att återkoppla är viktigt i ett demokratiskt samhälle”

För att väcka tankar som leder till kunnande ska man enligt författaren och specialpedagogen Helena Wallberg ställa frågor, vara specifik och undvika påståenden. 
– När återkoppling används på rätt sätt är det ett effektivt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ökat lärande, säger hon. 

Helena Wallberg är författare, specialpedagog och gymnasielärare med 21 års erfarenhet av undervisning. Hennes senaste bok Återkoppling – stöd, stimulans och lust att lära är en uppdaterad, reviderad och utökad version av hennes tidigare bok från 2015; Återkoppling för utveckling. 

– Man utvecklas hela tiden och det fanns formuleringar som jag inte längre står för. I den uppdaterade versionen finns forskning både om återkoppling och om motivation. Jag har även uppdaterat kring kollegialt lärande då jag arbetat mer med det, säger Helena Wallberg.             

Bokens grundpelare är att genom frågor väcka tankar som leder till lärande och kunnande.

– Det är bra att se återkoppling som ett verktyg. Utöka förståelsen till mer än hur det går för elevernas betyg. Det är ett språk som skapar en kultur som kan gynna lärandet och relationer. 

Med återkoppling menar Helena Wallberg att man ska tänka på språket, vara mer specifik och ställa frågor för att få eleverna att lära sig och vilja utvecklas. Att säga påståenden och ospecificerade saker som “bra jobbat allihop” eller “vad duktiga ni var idag” är enligt henne dålig återkoppling. 

– När man är ospecifik visar man elever som inte jobbat bra att man struntar i dem och att man vet att de inte jobbar bra. Det kan också signalera att man inte ser alla elever. Det är dåligt ledarskap. Var specifik istället, man behöver förtydliga på vilket sätt man var duktig och vad det ledde till, säger hon.

Återkoppling blir ett språk, en kultur och dialog

Idén till boken började redan 2013 när Helena Wallberg skrev Formativ bedömning i praktiken: från förmedling till förståelse. Där hade hon ett kapitel om återkoppling.

– Vid den här tiden var det svårt att hitta litteratur om återkoppling som verktyg i skolan och jag kände att det förtjänar mer uppmärksamhet. Att återkoppla är ju det viktigaste vi gör. Det var då jag bestämde mig för att skriva en bok om återkoppling och inom kort var boken slut på lagret, säger hon. 

Enligt Helena Wallberg återkopplar vi ofta omedvetet. Det viktiga är då att prata med sina elever.

– Det är något jag fick lära mig den hårda vägen. Jag använde mig av en mimik som utstrålade till eleverna att jag var arg, fast jag egentligen inte var det. Som tur var fick jag reda på det, säger hon.

Varför tycker du att det är viktigt för lärare att läsa din bok?

– För att bli bekräftade och utmanade och för att utveckla sitt ledarskap. Även för att i kollegiet få en samsyn om vad som är viktigt, vidga vyerna och få tankar om vad återkoppling egentligen är. Att få lärare att tänka till kring hur det ser ut och på vilket sätt återkoppling har med en själv att göra, säger Helena Wallberg. 

– Att återkoppla är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Om vi kan återkoppla till varandra då lyssnar man också. Återkoppling blir ett språk, en kultur och dialog, säger Helena Wallberg.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm