bosse_trafikljus
Debatt

”Sänkta krav på lärarna löser inte skolans problem”

Debattörer som ifrågasätter vikten av utbildade lärare hamnar i ”naivitetens träsk”, skriver LR:s ordförande Bo Jansson på DN Debatt, till lärarlegsreformens försvar.

Upprinnelsen till dagens debattartikel är att flera liberala debattörer har ifrågasatt lärarlegitimationen och lärarutbildningens legitimitet.

”På senare tid har vi sett flera ifrågasättanden av det som för de flesta av oss är en självklarhet, nämligen antagandet att lärarutbildning är en god förutsättning för att bli en bra lärare. Ett skäl till att detta lyfts just nu är förstås att den fullt ut genomförda lärarlegitimationen ställt frågan om tillgången på lärare på sin spets.” Skriver Bo Jansson i sin debatt-artikel.

Han citerar Andreas Bergström från centeraknutna liberala tankesmedjan Fores, som skriver att ”Det finns skolor som visar att en väg till bättre skolresultat kan vara att anlita duktiga pedagoger, som inte nödvändigtvis har formell kompetens men jobbar med färdiga läromedel och stöd från huvudlärare.”

Johan Ingerö och Jesper Ahlgren från liberala Timbro skriver på SvD Brännpunkt: ”I stället för att hjälpa eleverna skapar [lärarlegitimationen] ett privilegierat skrå och riskerar att göra den svenska skolan mer skada än nytta.” och ställer kravet: ”Avskaffa lärarlegitimationen och ge rektorer större inflytande över vem som kan anställas eller sägas upp.”

Bo Jansson jämför tongångarna med de som hördes under 90-talets ekonomiska kris, när lärare skulle vara mer av handledare och coacher. Det blir allra tydligast när han citerar professor Per Ödling som uttalar sig i Ny teknik: ”Eleverna skulle kunna undervisas på ett café eller ett bibliotek, och där får de hjälp av någon med pedagogisk utbildning, en coach. Men där behöver inte finnas ämneslärare. Webben står för ämneskunskaperna.”

Han konstaterar att sedan 90-talet har de flesta i skolans värd kommit att se vikten av välutbildade, kunniga lärare, och varnar för kortsiktiga lösningar på den nu rådande lärarbristen.

”Vi får inte hamna i naivitetens träsk som drog ner skolan på 90-talet då man trodde att vem som helst direkt kunde anställas och kommunerna kunde ägna sig åt att experimentera med skolan. Det var då som den svenska skolan, som förmodligen då var en av världens bästa påbörjade sin resa utför.”

”Den svenska skolans problem och den anstormande lärarbristen kommer nämligen inte lösas genom att vi ställer lägre krav på lärarnas utbildning och kompetens. Istället måste det ställas högre krav på arbetsgivarna för att de ska satsa på högre och konkurrenskraftiga lärarlöner och bättre arbetsvillkor. Då kan vi få ännu fler begåvade studenter att vilja bli lärare – och även få de många lärare som lämnat yrket att vilja komma tillbaka.”

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm