kvinna_it_digitalt_affarskvinna
Högre studier

Avskrivna IT-studielån för att locka kvinnor

Könsbalans inom IT är viktigt om landets digitala omställning ska bli framgångsrik, enligt Digitaliseringskommissionen. Därför vill kommissionen erbjuda avskrivna studielån för kvinnor som studerar IT.

Digitaliseringskommissionen lämnar i dag i ett betänkande förslag på hur en framgångsrik digital omställning kan genomföras i landet, rapporterar TT.

Bland förslagen nämns elva åtgärder och sex strategiska områden som staten bör prioritera för ändamålet – bland annat utfasning av fysisk post från statliga myndigheter som beräknar minska koldioxidutsläppet i landet med 60 000 ton kommande tio år, motsvarande utsläpp från 30 000 bilar under ett år.

Ytterligare ett förslag är att underrepresenterade kön, till exempel kvinnor, som vill studera IT erbjuds avskrivning av sex terminers studielån. Avskrivning skulle enligt förslaget pågå tills det att minst 30 procent av studenterna företräder ett underrepresenterat kön.

Förslaget gäller IT-utbildningar som består av mindre än 15 procent underrepresenterat kön.

Betänkandet presenteras för IT-minister Mehmet Kaplan (MP) under tisdagen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm