viktor_aldrin_psalm

Forskaren Viktor Aldrin är inte trött på frågan om skolavslutningar i kyrkan.

Forskning

Avslutning i kyrkan ämne för forskning

Varje år dyker den upp som en objuden gäst: debatten om skolavslutningar i kyrkan.
Nu vill forskaren Viktor Aldrin ersätta åsikterna i ämnet med fakta – om åsikterna.

För många inom skolan känns frågan om skolavslutningar i kyrkan som en bumerang man försöker kasta bort, men envisas med att komma tillbaka.

Nu har forskaren Viktor Aldrin vid Högskolan i Borås gett sig in i striden. Genom att analysera statistik från SOM-institutet har han fått fram en tydlig bild av hur befolkningen ställer sig i frågan.

– Det viktigaste resultatet är att svenska folket inte vill ha ett förbud. Hela 78 procent vill ha kvar möjligheten att fira skolavslutning i kyrkan, säger han.

Endast fem procent har svarat att de tycker att ett förbud är bra eller ganska bra. Det här tar Viktor Aldrin som intäkt för att frågan borde bordläggas av politiker.

– Trots att detta är allmänhetens åsikt vill politiker, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen införa olika former av förbud. Det är tydligt att myndigheterna inte gillar skolavslutningar i kyrkan.

Han tycker sig inte kunna se någon tydlig förklaring till varför myndigheter och allmänhet tycker så olika i frågan. Däremot kan man se att yngre människor och de som röstar till vänster är mer positiva till ett förbud. Och inte minst de som inte firar jul. Dock gäller det inte muslimer.

– Det finns en mytbildning om att det är muslimerna som vill förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Men detta stämmer inte, säger han.

Viktor Aldrin fortsätter att forska i ämnet. Efter att ha fokuserat på allmänhetens åsikt ska han nu studera skolmyndigheternas och svenska kyrkans policydokument, riktlinjer och uttalanden i medier kring frågan. Resultaten väntas i slutet av 2017.

Kommentera