betyg_klassrum

”Det inte är för sent för Liberalerna att lyssna på skolvärlden och forskningen”, skriver Linus Sköld (S) med anledning av försöksverksamheten kring betyg från årskurs 4..

Debatt

”Backa från kravet om betyg från årskus 4”

Debatt. Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 byggs ut från och med höstterminen 2020. ”Än finns tid att ändra sig. Det är inte försent för Liberalerna att lyssna på skolvärlden och forskningen”, skriver Linus Sköld (S).

Att börja sätta betyg på allt yngre elever stärker inte deras kunskaper. Snarare riskerar det att leda till motsatsen genom ökad stress och prestationshets som dagens unga redan idag mår dåligt över. Idén om tidigare betyg saknar stöd i såväl forskning som profession. Landets lärare och elever behöver bättre förutsättningar, inte ännu en mätning.

Med start höstterminen 2020 föreslås försöksverksamheten med betyg från årskurs 4, som varit igång sedan höstterminen 2017, ändras och utvidgas. Förslaget innebär att den begränsning som nu finns på maximalt 100 deltagande skolor tas bort och att beslut om att delta i försöksverksamheten ska fattas av rektor istället för av huvudmannen. Samtidigt innebär det att lärare, elever och föräldrar ges minskat inflytande över beslutet om huruvida deras skola ska sätta betyg från årskurs 4 eller inte.

Kravet på tidigare betyg drivs med en dåres envishet av Liberalerna.

Det är en socialdemokratiskt ledd regering som lägger fram förslaget. Ledsamt tycker jag, men som vi alla vet krävs ett blocköverskridande samarbete för att hålla auktoritära krafter borta från inflytande över våra barns framtid. Det är ingen hemlighet att just förslaget om utökade möjligheter att sätta betyg i årskurs 4 är en förhandlingseftergift. Kravet på tidigare betyg kommer från, och drivs med en dåres envishet av, Liberalerna.

Det var Liberalerna som i betygsöverenskommelsen 2015 drev igenom den försöksverksamhet som nu pågår. Intresset från verksamheten har varit otroligt svagt. Antalet deltagande skolor har varierat mellan 11 och 15 av 100 möjliga. Och vi som vet hur skolan fungerar i praktiken är inte förvånade. Att sätta betyg tidigare är helt enkelt inte rätt väg att gå. Elevernas kunskaper lyfter inte av det och inget blir bättre av att det är betygsbokstaven som motiverar elever till skolarbete. Om betyg lyfter elevernas motivation är den effekten sannolikt störst hos samma grupp elever som redan upplever hög stress och där vi ser ökad grad av psykisk ohälsa.

Under den just avslutade remissrundan har förslaget om tidigare betyg fått svidande kritik av tunga remissinstanser som skolmyndigheterna, lärarfacken och friskolorna. Även elevorganisationerna, Kungliga vetenskapsakademin och Barnombudsmannen kritiserar förslaget. Idag saknar förslaget stöd hos alla berörda parter. Alla utom Liberalerna.

Den enda goda nyheten är att det inte är försent för Liberalerna att lyssna på skolvärlden och forskningen. Än finns tid att ändra sig. Det vore befriande ansvarfullt av Liberalerna om de kunde erkänna att de varit ideologiskt förblindade, och backa från kravet. Inte minst vore det bra för skolan, pedagogerna och eleverna.

Linus Sköld (S), riksdagsledamot i utbildningsutskottet, ämneslärare och rektor

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera