Annons
”Det inte är för sent för Liberalerna att lyssna på skolvärlden och forskningen”, skriver Linus Sköld (S) med anledning av försöksverksamheten kring betyg från årskurs 4..

”Backa från kravet om betyg från årskus 4”

Publicerad 9 mars 2020

Debatt. Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 byggs ut från och med höstterminen 2020. ”Än finns tid att ändra sig. Det är inte försent för Liberalerna att lyssna på skolvärlden och forskningen”, skriver Linus Sköld (S).

Att börja sätta betyg på allt yngre elever stärker inte deras kunskaper. Snarare riskerar det att leda till motsatsen genom ökad stress och prestationshets som dagens unga redan idag mår dåligt över. Idén om tidigare betyg saknar stöd i såväl forskning som profession. Landets lärare och elever behöver bättre förutsättningar, inte ännu en mätning.

Med start höstterminen 2020 föreslås försöksverksamheten med betyg från årskurs 4, som varit igång sedan höstterminen 2017, ändras och utvidgas. Förslaget innebär att den begränsning som nu finns på maximalt 100 deltagande skolor tas bort och att beslut om att delta i försöksverksamheten ska fattas av rektor istället för av huvudmannen. Samtidigt innebär det att lärare, elever och föräldrar ges minskat inflytande över beslutet om huruvida deras skola ska sätta betyg från årskurs 4 eller inte.

Kravet på tidigare betyg drivs med en dåres envishet av Liberalerna.

Det är en socialdemokratiskt ledd regering som lägger fram förslaget. Ledsamt tycker jag, men som vi alla vet krävs ett blocköverskridande samarbete för att hålla auktoritära krafter borta från inflytande över våra barns framtid. Det är ingen hemlighet att just förslaget om utökade möjligheter att sätta betyg i årskurs 4 är en förhandlingseftergift. Kravet på tidigare betyg kommer från, och drivs med en dåres envishet av, Liberalerna.

Det var Liberalerna som i betygsöverenskommelsen 2015 drev igenom den försöksverksamhet som nu pågår. Intresset från verksamheten har varit otroligt svagt. Antalet deltagande skolor har varierat mellan 11 och 15 av 100 möjliga. Och vi som vet hur skolan fungerar i praktiken är inte förvånade. Att sätta betyg tidigare är helt enkelt inte rätt väg att gå. Elevernas kunskaper lyfter inte av det och inget blir bättre av att det är betygsbokstaven som motiverar elever till skolarbete. Om betyg lyfter elevernas motivation är den effekten sannolikt störst hos samma grupp elever som redan upplever hög stress och där vi ser ökad grad av psykisk ohälsa.

Under den just avslutade remissrundan har förslaget om tidigare betyg fått svidande kritik av tunga remissinstanser som skolmyndigheterna, lärarfacken och friskolorna. Även elevorganisationerna, Kungliga vetenskapsakademin och Barnombudsmannen kritiserar förslaget. Idag saknar förslaget stöd hos alla berörda parter. Alla utom Liberalerna.

Den enda goda nyheten är att det inte är försent för Liberalerna att lyssna på skolvärlden och forskningen. Än finns tid att ändra sig. Det vore befriande ansvarfullt av Liberalerna om de kunde erkänna att de varit ideologiskt förblindade, och backa från kravet. Inte minst vore det bra för skolan, pedagogerna och eleverna.

Linus Sköld (S), riksdagsledamot i utbildningsutskottet, ämneslärare och rektor

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons