Annons
”När man slår i metodtaket signalerar det ett behov av att byta väg, inte göra mer och kraftfullare av metoder som inte fungerar.”, säger psykologen Annika Laestadius. Foto: Shutterstock, privat.

”Barn som flytt hit måste få kosta pengar”

Publicerad 6 november 2020

Debatt ”Vi pratar om en likvärdig skola. Det kommer vi inte i närheten av så länge vi inte lyfter skolor i våra så kallade särskilt utsatta områden resursmässigt och kompetensmässigt”, skriver psykologen Annika Laestadius.

 

Som skolpsykolog på skolor i så kallade särskilt utsatta områden går större delen av mitt arbete åt till att vara ett stöd i akuta och efterhjälpande ärenden. Jag möter dagligen personal och elever som på olika sätt ger uttryck för en stark frustration och vanmakt. Att vara elev i en av dessa skolor kan innebära att leva under en hög daglig stress.

Kanske har ens familj flytt från krig eller förföljelse och bär med sig minnen av traumatiska upplevelser. Kanske har man förlorat familjemedlemmar och vänner på vägen. Kanske lever man i ovisshet om huruvida man kommer få stanna i Sverige. Till detta kommer stressorer så som trångboddhet, arbetslöshet i familjen, kulturkrockar, rasism och språkliga svårigheter när varken modersmål eller svenska språket får tillräcklig träning.

I genomsnitt ligger ett barn i åk 7 med svenska som andraspråk två år efter sina svenskspråkiga kamrater i ordförråd. Det blir många ord som saknas i relation till vilka krav som ställs på barnet. Det finns stark evidens för att ett välutvecklat modersmål är en skyddsfaktor och gynnsamt för inlärningen av ytterligare språk och därmed all annan undervisning i skolan.

I skolor i så kallade särskilt utsatta områden möts ett stort antal barn med ovanstående och andra belastningar. De ska hantera sin egen och varandras stress i korridorer och klassrum med få vuxna som stöd. De flesta barn som flytt hit har upplevt att vuxenvärlden svikit dem på sätt som fått dem att tappa förtroende och trygghet.

I skolan möter eleverna en stor mängd vuxna som oförutsägbart kommer och går. Elever i åk 3 har i genomsnitt mött ca 40 pedagoger sedan starten i förskoleklass. Det blir svårt att återupprätta tillit när omgivningen är så instabil och tiden saknas till att fråga eleverna hur de mår. Nyanlända barn ska ”badas i svenska språket” och placeras i en klass med upp till 29 elever och en lärare. Vad det kan innebära för ett traumatiserat barn finns det inte mycket tid att reflektera över.

Tror man att man läker trasiga själar genom att stressa dessa än mer?

Vi vet idag att kronisk stress kan leda till att hjärnbarken hos en vuxen människa rent fysiologiskt krymper i tjocklek. Frågan om hur ett barns hjärna påverkas är ännu ej besvarad, men vi vet att den växande hjärnan är mer sårbar än en färdigutvecklad vuxen hjärna.

Kronisk stress hos vuxna leder bl a till koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, minnessvårigheter och ökad irritabilitet. Det är underligt hur man kan tro att lösningen på dessa problem är införandet av hårdare disciplinära åtgärder och avskaffande av BEO. Tror man att man läker trasiga själar genom att stressa dessa än mer?

Det finns forskningsresultat som visar på att barn som gått på skolor som använt den kraftfulla disciplinära åtgärden avstängning i högre grad än andra likvärdiga skolor har 15–20 procent större risk att bli arresterade och åtalade som unga vuxna. Mest negativt påverkas pojkar som tillhör en minoritetsgrupp.

Det kan gå snabbt att skapa en ond spiral av stress, normbrytande beteende och bestraffning och därmed nå en punkt där det är mycket svårt att vända utvecklingen. När man slår i metodtaket signalerar det ett behov av att byta väg, inte göra mer och kraftfullare av metoder som inte fungerar.

Skolorna måste få tid och resurser att arbeta förebyggande. I detta arbete behöver de få tillgång till kompetenta skolpsykologer. Skutan måste vändas. Vi pratar om en likvärdig skola. Det kommer vi inte i närheten av så länge vi inte lyfter dessa skolor resurs- och kompetensmässigt.

Att möta barn med multipla psykosociala svårigheter kräver kunskap om stress, trauma och kognitiva svårigheter. Det är barn som behöver få ta tid. Barn väljer inte utanförskap, de söker tillhörighet. Det är en ren överlevnadsmekanism.

Barn som flytt hit måste få kosta pengar. Tar vi hand om dem utifrån deras tunga ryggsäck, extra behov av mänsklig värme, stabilitet och anpassad undervisning kommer de pengar samhället investerat betalas tillbaka med råge. Det vinner vi alla på.

Annika Laestadius, Leg psykolog.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons