elev_angst
Foto: Monkey Business Images
Debatt

Bättre psykisk hälsa i skolan med mental träning

Debatt. Författaren och föreläsaren Maria Braula vädjar till lärarna: Ge eleverna metoder att hantera sin stress.

I det här inlägget vill jag vända mig till dig, som gör ett fantastiskt arbete i skolan för att skapa ett jämlikt, hållbart och fungerande samhälle. Den öppenhet och förmåga till ständig förbättring som finns i skolans värld är unik och ställer stora krav på skolans personal. Efter att ha arbetat som lärare sedan 1975, vet jag att en bidragande anledning till att jag har klarat av ett långt yrkesliv har varit mitt intresse för psykisk hälsa, både för mina elever och mig själv.

Maria Braula
Maria Braula

Under min första lärarutbildning fick jag ta del av en föreläsning av Lars-Eric Uneståhl och sedan dess har jag alltid haft inslag av mental träning och stresshantering i undervisningen. När mental träning kom som en gymnasiekurs, trodde jag att samtliga skolor skulle vilja införa den som en obligatorisk kurs. Vi vet alla att den psykiska ohälsan och de stressrelaterade problemen ökar både i skolan och i samhället och att det är omöjligt för elevhälsoteamet att räcka till för alla elever som behöver hjälp.

Mental träning är inte något märkvärdigt eller svårt. Vi tränar mentalt varje dag. Vi upplever, tänker och känner och kroppen reagerar på våra sinnesintryck, tankar och känslor. Människan har ju en unik förmåga att föreställa sig faror och problem och våra stresshormoner har varit avgörande för mänsklighetens överlevnad. Detta uråldriga fysiologiska system måste vi lära oss att hantera. Att ge ungdomar och vuxna en grundkurs i att ta eget ansvar för sin psykiska hälsa, är som en vaccination mot de stressrelaterade problem som de upplever och förmodligen kommer att möta under livet.

Genom det målrelaterade betygssystemet använder lärare redan den del av mental träning som består av att formulera mål och delmål. Det är en effektiv teknik, som tyvärr också kan skapa stress och blir stressen för stor är det svårare eller till och med omöjligt att prestera och koncentrera sig. Lärare kritiseras ibland för att skoluppgifter och prov skapar psykisk ohälsa. Naturligtvis är det nödvändigt att ha system för samverkan så inte belastningen blir orimlig, men genom prov och uppgifter erövras kunskap och underlag för betyg skapas på ett så objektivt sätt som möjligt.  

Kritiken borde istället vara att eleverna saknar metoder till att hantera sin stress. Det ingår inslag av stresshantering inom ämnet idrott, många elever har temadagar med hälsoinriktning och på vissa skolor kan kursen mental träning väljas inom ämnet Hälsa, men det är inte tillräckligt. Om samtliga elever får reflektera och diskutera hur de påverkas av stress och hitta en avspänd koncentration, har vi i skolan lagt grunden till både bättre inlärning och psykisk hälsa. Mina försök att påverka centrala skolpolitiker till att ta ansvar för förändring har misslyckats och att göra fler försök är slöseri med tid och energi.

Vi behöver konkreta åtgärder där skolans personal blir en avgörande resurs för att skapa förändring. Därför vänder jag mig till dig som är eller utbildar dig till lärare och ber dig titta på kursen och dess centrala innehåll. Mycket av det som ingår är säkert delar som du redan känner till och använder, att träna djupandningen, att förstå hur en trigger fungerar, att vara rädd om sömnen, att avsätta lektionstid för eleverna till att skapa realistiska förväntningar och uppnåbara mål när det gäller hälsa, studier och relationer.

Min förhoppning är att du som läser mitt inlägg blir inspirerad till att delta i det viktiga uppdraget att undervisa i mental träning, att stimulera eleverna att bli medvetna om hur de kan skapa psykisk hälsa. Det medverkar också till att göra det lättare för dig att orka med de dagliga utmaningarna i skolan och att utföra ditt arbete under många år i en alltmer komplicerad tillvaro.

Maria Braula, författare och föreläsare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera