Annons
Foto: Monkey Business Images

Bättre psykisk hälsa i skolan med mental träning

Publicerad 24 augusti 2020

Debatt. Författaren och föreläsaren Maria Braula vädjar till lärarna: Ge eleverna metoder att hantera sin stress.

I det här inlägget vill jag vända mig till dig, som gör ett fantastiskt arbete i skolan för att skapa ett jämlikt, hållbart och fungerande samhälle. Den öppenhet och förmåga till ständig förbättring som finns i skolans värld är unik och ställer stora krav på skolans personal. Efter att ha arbetat som lärare sedan 1975, vet jag att en bidragande anledning till att jag har klarat av ett långt yrkesliv har varit mitt intresse för psykisk hälsa, både för mina elever och mig själv.

Maria BraulaUnder min första lärarutbildning fick jag ta del av en föreläsning av Lars-Eric Uneståhl och sedan dess har jag alltid haft inslag av mental träning och stresshantering i undervisningen. När mental träning kom som en gymnasiekurs, trodde jag att samtliga skolor skulle vilja införa den som en obligatorisk kurs. Vi vet alla att den psykiska ohälsan och de stressrelaterade problemen ökar både i skolan och i samhället och att det är omöjligt för elevhälsoteamet att räcka till för alla elever som behöver hjälp.

Mental träning är inte något märkvärdigt eller svårt. Vi tränar mentalt varje dag. Vi upplever, tänker och känner och kroppen reagerar på våra sinnesintryck, tankar och känslor. Människan har ju en unik förmåga att föreställa sig faror och problem och våra stresshormoner har varit avgörande för mänsklighetens överlevnad. Detta uråldriga fysiologiska system måste vi lära oss att hantera. Att ge ungdomar och vuxna en grundkurs i att ta eget ansvar för sin psykiska hälsa, är som en vaccination mot de stressrelaterade problem som de upplever och förmodligen kommer att möta under livet.

Genom det målrelaterade betygssystemet använder lärare redan den del av mental träning som består av att formulera mål och delmål. Det är en effektiv teknik, som tyvärr också kan skapa stress och blir stressen för stor är det svårare eller till och med omöjligt att prestera och koncentrera sig. Lärare kritiseras ibland för att skoluppgifter och prov skapar psykisk ohälsa. Naturligtvis är det nödvändigt att ha system för samverkan så inte belastningen blir orimlig, men genom prov och uppgifter erövras kunskap och underlag för betyg skapas på ett så objektivt sätt som möjligt.  

Kritiken borde istället vara att eleverna saknar metoder till att hantera sin stress. Det ingår inslag av stresshantering inom ämnet idrott, många elever har temadagar med hälsoinriktning och på vissa skolor kan kursen mental träning väljas inom ämnet Hälsa, men det är inte tillräckligt. Om samtliga elever får reflektera och diskutera hur de påverkas av stress och hitta en avspänd koncentration, har vi i skolan lagt grunden till både bättre inlärning och psykisk hälsa. Mina försök att påverka centrala skolpolitiker till att ta ansvar för förändring har misslyckats och att göra fler försök är slöseri med tid och energi.

Vi behöver konkreta åtgärder där skolans personal blir en avgörande resurs för att skapa förändring. Därför vänder jag mig till dig som är eller utbildar dig till lärare och ber dig titta på kursen och dess centrala innehåll. Mycket av det som ingår är säkert delar som du redan känner till och använder, att träna djupandningen, att förstå hur en trigger fungerar, att vara rädd om sömnen, att avsätta lektionstid för eleverna till att skapa realistiska förväntningar och uppnåbara mål när det gäller hälsa, studier och relationer.

Min förhoppning är att du som läser mitt inlägg blir inspirerad till att delta i det viktiga uppdraget att undervisa i mental träning, att stimulera eleverna att bli medvetna om hur de kan skapa psykisk hälsa. Det medverkar också till att göra det lättare för dig att orka med de dagliga utmaningarna i skolan och att utföra ditt arbete under många år i en alltmer komplicerad tillvaro.

Maria Braula, författare och föreläsare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons