smartphone

De smarta mobilerna ska användas i undervisningen.

Skolkonkurrens

Elever rekryterar till friskolan mot smartphone-löfte

Språkskolan i Umeå har hamnat i blåsväder på grund av sin rekryteringsmetod – att låta elever rekrytera kompisar till skolan mot löfte om en smartphone som belöning.

SVT rapporterade om Språkskolan i Umeå som lockar med en smartphone till de elever som rekryterar kompisar till skolan. Hans-Erik Carlborg är LR:s kommunföreningsordförande i Umeå, och han är starkt kritisk till metoden.

– Jag tycker att det är djupt olyckligt, och det befäster att skolan är en marknad och elever är till salu. Det är ingen samhällsangelägenhet utan det är ett utbyte av varor. I grunden handlar det ju om det fria skolvalet, som i slutändan gör elever till varor. Priset för den varan är en mobiltelefon. Jag tror inte att det är den skolan som LR eller någon annan vill ha egentligen.

Är det någon skillnad på det här och skolor som ger alla elever datorer eller telefoner?

– Det här är värre eftersom elever rekryterar varandra. Det är redan svårt som förälder att säga nej när det gäller barnens skolval. För dem är det så styrt av kompisar och grupptryck och så vidare. Det här förstärker den problematiken.

Språkskolans Skolchef Siv Lundin tycker att kritiken är både missvisande och orättvis.

– Att vi framställs som giriga tycker jag är jättejobbigt. Vi är en ekonomisk förening och är inte vinstdrivande. Vi har aldrig haft någon utdelning, vi haft en styrelse i 20 år som aldrig har tagit ut arvode. Att vi får klä skott för verksamheter som bedrivs på helt andra premisser gör mig ledsen, säger hon.

Hade ni någon diskussion om eventuella moraliska aspekter på att låta eleverna systematiskt agera rekryterare?

– Jag tycker inte att det är ett system. Det var en idé vi hade för att få lite fler elever till de högre årskurserna. Inte i första hand för att få mer pengar, utan för att det är få elever i de klasserna och tonåringar vill ha mer kompisar. Samtidigt gör vi en satsning där det kommer att behövas smart phones och surfplattor i undervisningen. Då skulle det vara en bonus för de som rekryterat att de fick en egen smartphone istället för att låna.

Är det inte bättre att elever väljer er skola för att de tycker att den verkar bra?

– Självklart är det så, säger Siv Lundin.

Med facit i hand hade hon inte lanserat smartphone-belöningen. Samtidigt önskar hon att de föräldrar som kritiserat skolan i nyheterna skulle ha pratat med skolan först.

– Det är ju jättetråkigt att de här föräldrarna inte kommit till oss. Vi är en liten skola och lyssnar alltid på föräldrarnas synpunkter. Och är det så att vi har gjort någonting som är fel kan vi ju ändra oss. Den eller de som har uttalat sig har heller inte själva barn i den verksamhet som berörs, däremot har vi fått mycket stöd av andra föräldrar och elever.

LR:s Hans-Erik Carlborg saknar en ordentlig genomlysning av det fria skolvalets alla effekter.

– Det måste till nästan en haverikommission kring konsekvenserna av det fria skolvalet. Nu verkar alla vara överens om att vi ska ha kvar det, men hur gör vi för att minimera de negativa konsekvenserna av det? Det måste redas ut.

Kommentera