artikel_bibliotek

Sofia Malmberg (tv) jobbar som bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser.

Bibliotek

Bibliotekarien: ”Var tredje skola saknar bemanning”

Regeringen ska stärka skolbiblioteken med 15 miljoner för att öka skolbibliotekens bemanning. Bibliotekarien Sofia Malmberg ser gåtor med satsningen.
– Det ställer en del frågetecken kring vad man menar med bemanning, säger hon.

Regeringen meddelade i dagarna att man avsätter 15 miljoner kronor under 2016 och räknar under de kommande åren med att avsätta 30 miljoner årligen för att öka bemanningen på svenska skolbibliotek. Regeringen hoppas kunna öka dess ”möjligheter att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling”.

Bemannade skolbibliotek har enligt såväl internationell som svensk forskning positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet, men bibliotekarien Sofia Malmberg ställer sig ändå frågande till regeringssatsningen.

– Jag tycker att det är bra att det görs en satsning från regeringshåll, men det uppstår en del frågetecken kring för det första vad man menar med bemanning i skolbibliotek. Det är en sådan stor skillnad på vad man menar med bemanning då det kan vara allt från en lärare som fyller ut sin tjänst och en fackutbildad bibliotekarie, säger bibliotekarien Sofia Malmberg.

Sofia Malmberg jobbar på Adolf Fredriks musikklasser där man satsar på fackutbildad personal i skolbiblioteket. Men så är det inte på de flesta skolbiblioteken i landet.

– Alltför ofta blir skolbiblioteken en lösning för en lärare som behöver fylla ut sin tjänst. Eller så har man bara har en bibliotekarie några timmar i veckan och den personen hinner i princip bara sätta upp böcker. Det är viktigt att hinna skapa relationer med eleverna och lärarna för att kunna integrera bibliotekets verksamhet i undervisningen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin hoppas att regeringens beslut ska kunna hjälpa till att främja elevernas läslust.

– Vi vill att pengarna ska nå de skolor där elever behöver det allra mest, så att vi sedan kan utvärdera hur vi bäst stärker skolbiblioteken och läsningen, säger Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

– De här femton miljonerna kan låta som mycket pengar, men man bör ha i åtanke att utgångsläget på skolbiblioteksfronten är mycket dåligt. Det behövs strukturerade och gedigna satsningar för att få fungerande skolbibliotek i Sverige som helhet, säger Sofia Malmberg.

Enligt henne är skolbibliotekssituationen i Sverige något som måste prioriteras betydligt mer om vi vill ha en jämlikare skola.

– En tredjedel av landets kommuner saknar i dag bemannade skolbibliotek och det visar på en katastrofal verklighet där det här med att vi har en likvärdig skola för alla – det är inte är sant. Utan det beror väldigt mycket på i vilken kommun du bor i. Det är inte på något sätt rättvist, säger hon.

Sofia Malmberg tycker att bibliotekarierna hamnar i kläm för att det inte står inskrivet i skollagen att det ska finnas kvalificerad bemanning på biblioteken.

– Från skolledningens håll ser man väldigt ofta biblioteken som en plats där det finns böcker men då har man inte förstått vad man som bibliotekarie gör. Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion som spelar roll för elevernas lärande både i och utanför undervisningen. Många skolledare missar detta, säger hon och tillägger:

– Skolbiblioteken hamnar i kläm. Det står inte inskrivet i skollagen att det ska finnas kvalificerad bemanning på biblioteken. Det finns för mycket luckor vad det gäller skolbibliotek och det ser vi konsekvenserna av.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm