Lärarlyftet II

Bidrag för speciallärare fördubblas

Bidraget till specialpedagogisk vidareutbildning med inriktningen utvecklingsstörning fördubblas, när regeringen skjuter till mer pengar till Lärarlyftet.

Lärarlyftet

Läs mer om Lärarlyftet på
Skolverket.

Inom ramarna för regeringens satsning Lärarlyftet II kan lärare skaffa utökad behörighet.

Skolornas huvudmän får 500 kronor i bidrag för varje högskolepoäng. Men det bidraget höjs nu till 1000 kronor per högskolepoäng för lärare som vidareutbildar sig till specialpedagoger med specialisering mot utvecklingsstörning, rapporterar SvD.

– Vi ser att vi behöver fler speciallärare i svensk skola. Det behövs att stöd kommer in tidigt till de elever som behöver det. Vi kan se i dag att lärare tidigt identifierar elever som behöver extra stöd, men att vägen till att stödet väl kommer på plats ofta är alldeles för lång, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till SvD.

Kurserna inom Lärarlyftet II har haft få sökande, skriver SvD. Enligt tidningen var det hela fyra av tio kurser som under våren 2015 ställdes in av den anledningen.

Gustav Fridolin menar att kommunerna uppgett att de inte skickat lärarna till fortbildningskurserna för att bidraget varit för lågt.

– Man vill ha fler speciallärare och specialpedagoger, men man har svårt att få det att gå ihop ekonomiskt för att ersättningen för att låta någon utbilda sig inom ramen för Lärarlyftet är för låg, säger Gustav Fridolin till SvD.

Kommentera