karin_johansson_klassrum

Karin Johansson undervisar i musik i årskurs 3 till 6 på Tomtbergaskolan i Huddinge.

Efter hjärnforskarens kritik: ”Bilden av läraren stämmer inte”

Hjärnforskaren Martin Ingvar är kritisk till läraridealet där läraren har en passiv roll och eleverna lär sig själva.
– Det ser inte ut så i dag – inte hos mig och inte hos mina kollegor, säger läraren Karin Johansson.

Om boken

Boken ”Kunskapssynen och pedagogiken” är författat av Martin Ingvar tillsammans med Magnus Henrekson, Inger Enkvist och Ingrid Wållgren

Hjärnforskaren Martin Ingvar har, tillsammans med en grupp forskarkollegor, gett ut boken ”Kunskapssynen och pedagogiken” där de riktar skarp kritik mot ett postmodernt paradigm som de menar härskar i skolan. De menar att kunskap nedvärderas, att läraren intar en passiv och handledande roll, samt att eleverna själva får söka sin kunskap.

Martin Ingvar menar att barns hjärnor tvärt om är konstruerade för att följa en lärare som aktivt lär dem nya saker, är en tydlig ledare och förmår skapa en lugn och god pedagogisk situation i klassrummet. Det säger han i en intervju i Svenska Dagbladet där han uttrycker skarp kritik mot vad som i artikeln kallas ett nytt lärarideal.

– Jag håller med Martin Ingvar om att det är förfärligt om det är så som det beskrivs i artikeln. Så ska det inte vara. Men jag tycker inte att det ser ut så. Inte idag. Jag ser det inte i min egen yrkesutövning och jag ser det inte hos mina kollegor, det säger läraren Karin Johansson som sitter i styrelsen för Lärarnas Riksförbund och undervisar i musik i årskurs 3 till 6 på Tomtbergaskolan i Huddinge.

Däremot var det en idé som Karin Johansson mötte när hon var relativt ny som lärare.

– De här idéerna var förhärskande i skolorna runt millennieskiftet. Läraren skulle vara coach eller handledare snarare än lärare och jag vet inte hur ofta vi fick höra ”man kan inte lära ut, man kan bara lära in”. Det fanns en idé om att ”du som lärare ska inte tro att du kan lära eleverna något”, utan eleverna skulle lära själva på något mystiskt sätt.

De idéerna är en skymf mot mig själv och mitt yrke, menar Karin Johansson.

– Och en av orsakerna till att yrkets status sjunkit. För om det inte behövs någon särskild kunskap för att vara lärare, då är det ju helt okej att ta in vem som helt. Jag tror också att det är en bidragande orsak till sjunkande resultat – att vi under lång tid haft ett mantra att lärare inte ska undervisa och att ämneskunskaper inte ansågs viktigt. 

Men det har vänt igen, säger hon. Så att tala om något nytt lärarideal stämmer inte. Bilden som målats upp av dagens skola känner hon inte igen sig i.

– Idag pratas det jättemycket om ledarskap, till exempel. Och det många lite föraktfullt kallat katederundervisning, det begreppet tycker jag har blivit lite ”reclaimat” och står för mig för god undervisning. Men det handlar inte om några Caligula-metoder utan om att det är läraren som leder undervisningen i dialog med eleverna. Precis den sorts undervisning Martin Ingvar menar att eleverna behöver.

Hon är också övertygad om att många lärare stod emot coachidealen och fortsatte undervisa som man alltid gjort.

– Tittar jag på mina kollegor idag så bedriver de otroligt god undervisning. Det är inget snack. Det är undervisning och inte självstudier med en vakt. Men det betyder ju inte att eleverna inte är delaktiga i sitt eget lärande. Det är de i allra högsta grad.

Kommentera