Björklund kör över betygförslaget

Lärare ska undervisa, inte lägga tiden på mer dokumentation – utredningens förslag om att ompröva betyg får tummen ner av utbildningsministern.

Under onsdagen presenterades förslaget kring elevers rätt att ompröva betyg genom överklagande. I korthet går förslaget ut på att slutbetyg från grundskolan och samtliga betyg från gymnasieskolan ska kunna överklagas. Förslaget motiveras med att betygsättande är en form av myndighetsutövning, och möjligheten till omprövning skulle stärka elevernas rättsäkerhet. Dessutom skulle jämställdhet och integration främjas eftersom osakliga betyg upptäcks och kan rättas till.
Utbildningsminister Jan Björklund tycker att förslagets nackdelar klart överväger fördelarna och att det inte bör genomföras.
– Förslaget innebär en kraftig byråkratisering eftersom det krävs så mycket mer dokumentation. Lärarna ska lägga sin tid på undervisning, sa utbildningsministern vid onsdagens presskonferens.
Han tycker också att förslaget skulle bli alldeles för dyrt eftersom den kvarts miljard som utredningen beräknar kostnaden till bara tar hänsyn till själva omprövningarna, inte till den ökade byråkratin. Dessutom avhjälper förslaget inte problemet med den ökande betygsinflationen eftersom överklagade betyg bara skulle kunna höjas men aldrig sänkas.
Lärarnas Riksförbund ger Björklund delvis rätt i kritiken mot förslaget:
– Det får inte bli så att det är fritt fram att förutsättningslöst ompröva vilka betyg som helst. Då finns risken att lärare och rektorer inte kommer att hinna med mycket annat än att ägna sig åt betygsomprövningar, säger förbundets ordförande Metta Fjelkner.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm