Jan Bjšrklund
Foto: Kristian Pohl

Björklund slopar IUP i årskurs 6-9

Regeringen ska slopa IUP i årskurs 6-9, föreslår utbildningsminister Jan Björklund i dag.Ett förslag som hyllas av Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.– Det är mycket välkommet att Jan Björklund lyssnat på oss, säger Metta Fjelkner.

Individuella utvecklingsplaner, eller IUP, har varit ett irritationsmoment för många lärare.
Som ett led i sin uttryckta önskan att minska lärarnas administration föreslår nu Jan Björklund att man helt tar bort IUP från årskurs 6-9. När det gäller årskurs 1-5 blir IUP kvar, men ska istället för en gång per termin göras en gång varje läsår.

Detta är ett förslag som regeringen har för avsikt att lägga en proposition till riksdagen på i höst. Förändringarna är tänkta att träda i kraft under läsåret 2013/14, skri9ver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.
– Lärarna ska vara i klassrummen, inte bli byråkrater, säger Jan Björklund.

IUP har funnits sedan 2006. Sedan 2008 ska även skriftliga omdömen ingå i varje utvecklingsplan.

Förslaget från Jan Björklund hyllas av Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
– Det är mycket bra, och en viktig signal, att staten nu går in och tar sitt ansvar för lärarnas arbetsvillkor. För att komma fram i så viktiga beslut krävs det att staten tar ett nationellt ansvar, säger hon, och fortsätter:
– Genom utbildningsministerns, och regeringens, besked nu har lärarna ånyo fått gehör för att staten ska ta ett större ansvar för skolan och för lärarnas arbetsvillkor.
 

Kommentera