”Borde lämna SKL”

Semestertjänster för lärare är inget för Malmö, skriver Patrick Reslow (M), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden i Malmö och Martina Jarnbring Palm, (M) , ledamot av utbildningsnämnden i Malmö, i en debattartikel.

För närvarande pågår en intensiv debatt kring lärarnas arbetstidsavtal. Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver stenhårt linjen att rektorerna skall få full nyttjanderätt över lärarnas arbetstid, vilket i praktiken innebär att nuvarande ferietjänster måste ersättas med semestertjänster, så kallad. 40-timmarsvecka.
De argument som lyfts fram för en sådan förändring är: 
1. Att elevernas måluppfyllelse måste öka, vilket innebär att lärarna måste vara mer tillgängliga.
2. Att lärarnas arbetsmiljö måste förbättras.
3. Att friskolorna tillämpar semestertjänster. Det finns inga belägg för att måluppfyllelsen skulle öka bara för att nuvarande ferietjänster omvandlades till semestertjänster.

Handlar om innehåll

Frågan om skolans resultat handlar ytterst om undervisningens innehåll, kraven på kunskapsinlärning, ordning och reda i klassrummen samt den pedagogiska skickligheten och ledarskapet på skolan. Lärarens roll som pedagog måste vara den centrala utgångspunkten. Det vore bättre om SKL lade tid och kraft på dessa frågor i stället för att diskutera arbetstiden.
Lärarna tillbringar redan i dag mycket tid i skolan. Under de senaste åren har lärarnas arbetsuppgifter ökat utan att någon annan arbetsuppgift har tagits bort. Allt mer ska göras under arbetstiden på skolan.
Att då kraftigt minska förtroendetiden kommer leda till att mycket arbete inte kommer att kunna inrymmas inom den föreslagna 40-timmarsveckan, eftersom yrkets uppgifter är så ojämnt fördelade under läsåret.
Det är viktigt att låta det vara så, för att undervisningen skall kunna fungera. Om lärarna skall kunna göra ett professionellt och engagerat arbete, är det en förutsättning att de själva ska kunna bestämma över hur arbetet ska läggas upp och när detta ska ske.
Risken är annars stor att läraryrket blir än mer oattraktivt. Införandet av 40-timmars arbetsvecka kommer enligt vår mening även att leda till komplikationer och fördyringar när det gäller uttagandet av semester (som ju då måste kunna göras när som helst under året), arbetsrum med lämplig utrustning till lärarna med mera.

Vad göra under loven?

Debatten kring lärartiden tycks också glömma bort en viktig sak, nämligen att skolan har ett tvåterminssystem. Vad ska lärarna göra under loven på skolan, då eleverna inte är där? Hittills har inget hållbart argument presenterats. Att planera lektioner månader innan, utan möten med eleverna, strider mot allt vad skolan står för. Frågan har redan aktualiserats i Malmö.
När anställningsavtalet för tillsvidareanställda lärare med ferieanställning inom SFI skulle omregleras, tvingades de tillfrågade lärarna att acceptera semestertjänst om de ville vara kvar som lärare. Från den politiska majoriteten har också tydligt framförts att skrotandet av ferietjänsterna är ett måste. Den borgerliga oppositionen delar inte denna uppfattning.
Folkpartiet liberalerna valde att lämna SKL-förhandlingarna i arbetstidsfrågan. Det vore bra om övriga borgerliga partier gjorde detsamma.

Patrick Reslow (M), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden i Malmö.
Martina Jarnbring Palm, (M) , ledamot av utbildningsnämnden i Malmö.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm