na_prov
Nationella prov

Bred kritik mot nya förslagen

Moderaterna, Liberalerna och Lärarnas Riksförbund reagerar på utredningen om nationella proven som lämnats över till regeringen. Bland annat tycker man att det tar alldeles för lång tid att digitalisera proven.

på torsdagen presenterades flera nya förslag i en utredning om nationella prov som överlämnades till regeringen. Vid presskonferensen deltog utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och Tommy Lagergren från Skolverket, som har arbetat med betänkandet ”Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning”.

Utredningen har bland annat lett till förslag om att man bör minska antalet prov och att man bör digitala nationella proven till 2022. Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ställer sig dock fundersam till det som utredningen föreslagit och menar att det är förslag som är på tok försiktigt.

– Det är bra att regeringen låtit göra en översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan. Men det som föreslås i dag av utredaren är för lite och för försiktigt. Det tar alldeles för lång tid, säger Bo Jansson och fortsätter: 

– Vi tycker det är bra att utredningen föreslår en minskad omfattning av de obligatoriska proven. Tyvärr är utredningen alltför försiktig i de förslag som läggs fram. Jag är otålig och vill se ett snabbt genomförande, säger han.

Moderaternas skolpolitiska talesperson, Camilla Waltersson Grönvall, är också kritisk till det som utredningen föreslagit.

– Jag är starkt kritisk och avvisar definitivt alla förslag om att det ska plockas bort nationella prov. Jag ser dem här förslagen som ett sätt att montera ner kunskapsskolan och ta bort det kunskapsfokus som Alliansen kämpat så hårt för att återinföra under åtta år. Jag tycker utredningen ska göras om och göras rätt, säger Camilla Waltersson Grönvall till Skolvärlden och fortsätter:

– Jag är oerhört kritisk till att man plockar bort nationella proven i NO och SO. Vi ser att vi behöver ett bra mätinstrument för att kunna garantera en likvärdig skola och betygsbedömningen. Jag hade hellre förväntat mig att man kom med ett förslag där man fördelar ut proven över fler år.

Liberalernas utbildningspolitiske talesperson Christer Nylander är även han kritisk till utredningsförslagen.

– Om vi ska lyckas höja kunskapsresultaten i skolan måste vi bygga vidare på kunskapsskolan, inte montera ner den. Att ta bort de nationella proven i årskurs tre kommer inte leda till bättre resultat i den svenska skolan. Kunskapen blir inte bättre bara för att man slutar mäta den, snarare tvärtom. Det är viktigt att tidigt få en tydlig signal om vilka elever som behöver extra stöd. De nationella proven i årskurs tre ska vara kvar och de nationella proven i SO och NO ska fortsatt vara obligatoriska, säger Christer Nylander.

Digitalaliseringen av nationella proven kommer att underlätta arbetsmomentet för lärarna, men förslaget kommer att stå klart först år 2022 .

– Där tar vi bort ett väldigt stort arbetsmoment från lärarna, och där försvinner även en del av argumentet att det här har varit så betungande. Men spontant reagerar jag också på att det ska behöva ta sådan lång tid att digitalisera proven, säger Camilla Waltersson Grönvall.

– Vi är inte nöjda med att digitaliseringen tar så lång tid, det är alltför sent att det hela ska vara genomfört till år 2022. Det är först om sex år! Vi är inte heller nöjda med att proven inte ska rättas centralt. Extern bedömning för oss är inte att proven bedöms av en annan lärare på en annan skola, säger Bo Jansson.

Aida Hadzialic kommer nu att tillsammans med departementet att bearbeta utredningens förslag och se vilka styrkorna är i utredningen samt vilka bitar som möjligen behövs justeras.

– Utredaren föreslår att vi ska gå i den här riktningen. Vissa punkter behöver kanske föreslås på ett annat vis. Det här är starten på ett viktigt arbete vi har framför oss, säger hon till Skolvärlden.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm