gatarski

Byt matten mot musik

Det är dags att skrota matematikundervisningen. Förslaget kommer från Richard Gatarski, ekonomie doktor.
– De flesta har användning för tre procent av den matematik man lär sig.

Rickard Gatarski

Richard Gatarski, 51, är ekonomie doktor och elektronikingenjör vid Stockholms universitet, där han var verksam i 15 år. Numera arbetar han som fristående rådgivare, inspiratör och föreläsare. Du kan läsa mer om hans idéer på www.richardgatarski.se.

”Vi har ingen aning om vilken kunskap som behövs om 15 år. Därför måste lärarna vara öppna för nya ideér och våga experimentera”

Vektorer, derivator och ekvationer. I dag ett måste i kärnämnet matematik.
Så borde det inte vara, tycker Gatarski.
– Att matematik är viktigt vilar på gamla föreställningar när industrisamhället byggdes upp. Kalkylator var ju ett jobb som bara gick ut på att räkna. Nu räcker det om ett fåtal kan matematik på djupet.
Som doktor i företagsekonomi är Richard Gatarski själv en av dem som använder matematik dagligen. Men för den skull är han ingen mattekramare. Tvärtom.
– De flesta elever har liten användning av den matematik som lärs ut. Det är klart att man ska kunna räkna så man vet vad du ska få tillbaka när du handlar, eller hur lång tid det är kvar om man ska åka 13 mil och har två kvar. Den som verkligen gillar matematik och har lätt för den ska få fördjupa sig.

Små doser räcker

– De borde få stora möjligheter att satsa och träna stenhårt. Men för andra räcker det med små doser.
Richard Gatarski är inte bara kritisk till mängden matematik i dagens skola. Han tycker också att pedagogiken har mycket annat att önska.
– Jag har doktorerat i marknadsföring och mycket handlar om att marknadsföra matte mer, göra det lustfyllt. Det finns många bra exempel runt om i landet. Årstaskolan i Stockholm har gjort jättebra nätbaserat material. Ett annat fint initiativ är att KTH börjat med mattecoacher på nätet. Och på gräsrotsnivå finns bloggen matematikundervisning.se.

Vad vill du ha i stället för matematik som kärnämne?
– Varför inte musik. Musik har alltid betytt mycket för människor. Med dagens teknik finns enorma möjligheter att skapa musik. Du kan sitta och jamma med någon på andra sidan världen. Möjligheterna är enorma. Synen på matematikundervisningen är bara en del av Richard Gatarskis skolkritik. Han menar att Jan Björklunds recept är en återvändsgränd.
– Jan Björklund är en skicklig politiker genom att säga det som många tror behövs, hårdare tag. Men vi ska inte backa till en 50-talsskola när det behövs något helt nytt.

Vad ska man göra i stället?
– Man måste använda mer ny teknik i skolan och mindre traditionella skolböcker. I stället för att tänka att barnen inte kan något, utgå från den kunskapen barnen har och bygg vidare. Dessutom är jag för mer barnarbete. Se till att barnen redan från sexårsverksamheten får enklare arbetsuppgifter som att gå och vattna på ett pensionärsboende. Dels får de en förståelse för arbete och ser betydelsen av det, dels blir det viktiga kontakter över generationsgränserna. Mer sådant.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm