Skolpolitik

(C) vill förändra yrkesutbildningen

Utbildning ska leda till jobb, menar Centerpartiet som nu vill ta ett omtag på svensk skolpolitik. Dessutom vill partiet höja lärarnas löner och kompetens.

Det var i sitt sommartal i Stockholm som centerledaren Annie Lööf redogjorde för partiets förslag ”Utbildning för jobb”. Det innebär bland annat en förändring av yrkesutbildningen på gymnasiet. Istället för dagens tre år plus praktik i två år vill Centerpartiet införa en tvåårig teoretisk del och två år praktik. Alla elever ska vara garanterade praktikplats hos arbetsgivare som är med från början under gymnasieutbildningen.

– Det handlar också om att se att läraren är viktig för elevens kunskap och att höja attraktiviteten för lärare genom höjda löner och en nationell kompetensutvecklingsgaranti, sa Anne Lööf i sitt tal.

Hon sa också att partiet, för att få en kvalitativ och hållbar skola, måste se till att elever och föräldrar har rätt att välja skola och utbildning.

– Vi vill förenkla för fjärrundervisning och förändra skolinspektionens uppdrag så att fokus läggs på att granska, stötta och hjälpa skolor med dåliga resultat, fortsatte Anne Lööf. 

Kommentera