larare_klassrum
Debatt

”Dags att göra upp med den progressiva pedagogiken”

Debatt Forskning visar att reformer hämtade från de progressiva idéerna om elevers nöjdhet är negativa för kunskapsresultaten. Ändå vurmar politiker och pedagoger dessa idéer. Skolan behöver gå tillbaka till en klassisk undervisning där lärarna ska förmedla kunskap och inte överlåta det till eleverna, skriver representanter för Moderat skolungdom.

Det finns en stor konflikt i målsättningen i skolan. Att kombinera effektiv inlärning med progressiv pedagogik som ska garantera eleven en glädje i inlärningen är en omöjlig ekvation i många fall. Alltför ofta baseras en skolas framgång på elevnöjdheten i stället för kunskapsresultaten, detta indikerar att den effektiva inlärningen får stå i skuggan för att eleven ska vara nöjd. Svenska skolans uppdrag bör alltid vara att förmedla kunskap, inte att göra alla nöjda.

Detta är problem som regeringen och politiken bör fokusera på. Ändå handlar alltid den svenska skoldebatten om friskolors varande eller icke varande, att förstatliga skolan och om lärarlöner. Det är ett svek mot alla de elever som går igenom skolan utan att lära sig det de behöver för att slå sig in på arbetsmarknaden eller gå vidare till högre studier.

Mellan åren 2000–2013 tappade svenska elever kunskaper som motsvarar 80 % av ett läsår och då har den negativa kunskapsutvecklingen påbörjats långt tidigare. Att vi har en negativ kunskapsutveckling i Sverige har vi inte ens vågat sätta ord på och nått konsensus om innan 2013. Fortfarande finns det människor som försöker argumentera bort detta genom att säga att vi ändå har världens mest kreativa elever, vilket inte heller stämmer. När OECD mäter förmågor som kreativitet, kritiskt tänkande och nyfikenhet hamnar Sverige även där väldigt långt ner.

Det är tydligt för oss i Moderat Skolungdom att det är tid för att göra upp med den progressiva pedagogiken, kunskapsrelativismen och curlingen av elever. Ett tydligt kunskapsuppdrag ska kombineras med ordning och reda i klassrummen. Skolan har som uppgift att under ett visst antal år maximera elevers kunskaper och det görs genom att det råder ordning på våra skolor.

Teorierna kring varför resultaten i skolan har fallit är många men forskning visar att reformer hämtade från de progressiva idéerna om elevers nöjdhet är negativa för kunskapsresultaten. Ändå vurmar politiker och pedagoger dessa idéer. Det är en form av kunskapsrelativism som inte kommer resultera i något annat än fortsatt sjunkande kunskapsresultat.

Skolan behöver gå tillbaka till en klassisk undervisning där lärarna ska förmedla kunskap och inte överlåta det till eleverna. Att överlåta kunskapsuppdraget till eleverna är att slå undan hela kunskapsuppdraget. Elever är i skolan för att inhämta den kunskap som förmedlas, inte för att på egen hand leta upp den. Att överlåta kunskapsuppdraget till eleven garanterar självklart en högre elevnöjdhet men det ger inte elever de förutsättningar de behöver för att klara sig på arbetsmarknaden.

Den svenska skolans kunskapsresultat faller men skolan kräver allt mer resurser. Det är en oroande paradox som innebär att skolan kostar skattepengarna mer men resulterar i allt sämre kunskapsresultat. Det tyder på att det varken är resurserna eller politikers vilja att ekonomiskt prioritera skolan som är problemet. Det tyder på att missriktade prioriteringar och misslyckade satsningar är något som den svenska skolan har präglats av allt för länge. Det gäller att politiker både från höger och vänster börjar prioritera kunskapsuppdraget skolan har.

Det är nu tid att göra upp med den progressiva pedagogiken, de misslyckade satsningarna och de fallerande kunskapsresultaten. Vi behöver se till att svensk skola ger eleverna rätt förutsättningar istället för att fokusera på deras nöjdhet. Det kanske inte alltid är det roligaste men det är det rätta.

Christopher Rydaeus, Riksordförande Moderat Skolungdom

Filip Jonsson, Ordförande Moderat Skolungdom Dalarna

Adam Schelin, Ordförande Moderat Skolungdom Värmland

Evelina Spetz, Ordförande Moderat Skolungdom Västerbotten

Lina Ingvarsson, Ordförande Moderat Skolungdom Halland

Alexander Hägg, Ordförande Moderat Skolungdom Gävleborg

Oskar Ohlsson, Ordförande Moderat Skolungdom Jämtland

Victor Nilsson, Ordförande Moderat Skolungdom Västmanland

Melinn Arvidsson, Ordförande Moderat Skolungdom Södermanland

Anton Ohlsson, Ordförande Moderat Skolungdom Kronoberg

Selma Ophus, Ordförande Moderat Skolungdom Skaraborg

Diana Englund, Ordförande Moderat Skolungdom Jönköping

Emma Nilsson, Ordförande Moderat Skolungdom Uppsala

Savo Sevic, Ordförande Moderat Skolungdom Stockholm

Tyra Södergren, Ordförande Moderat Skolungdom Göteborg

Matilda Ekeblad, Ordförande Moderat Skolungdom Östergötland

Linda Obiedzinski, Ordförande Moderat Skolungdom Skåne

Axel Måneskiöld, Ordförande Moderat Skolungdom Bohuslän

Maximillian Mylläri, Ordförande Moderat Skolungdom Örebro

Alice Sigfridsson, Ordförande Moderat Skolungdom Kalmar län

Kommentera