DEBATT

”Dags för ett nytt lönesystem”

DEBATT Våga inse att lönesystemet har en avgörande betydelse för betygsinflationen, skriver Olle Andersson, pensionerad lärare.

Nu har det dykt upp ännu en rapport som gör att det krävs ett nytt sätt att tänka. Betygen stiger och resultaten vid internationella jämförelser sjunker. Att byta betygssystem leder inte till ”rättvisa” betyg. I alla tider har betygen ifrågasatts, och så kommer det alltid att vara. Om man så använder sig av hela alfabetet, så finns problemet kvar.

En modifiering av lärarnas lönesystem skulle få ett positivare resultat. Våga inse att lönesystemet har en avgörande betydelse för betygsinflationen.

I mitten av 1990-talet infördes individuella löner för lärare. Nu lanserades även begreppet skolutveckling och det medförde att resan utför inleddes.

Nu skulle elever söka kunskap, barn skulle planera och utvärdera sina arbetsveckor, skottpengar på katederundervisare etc. Lärare som hakade på detta larv blev rikligt belönade.

Dessutom har kommunaliseringen inneburit en urvattning av rektorskompetensen. Det blev en merit om rektorn inte hade arbetat som lärare, det sågs som en tillgång att komma ”utifrån”.

För mig är detta att visa förakt för läraryrket. Läraryrket som brukar kallas Sveriges viktigaste yrke. Kommunaliseringen medförde även att vissa trodde att behörighet för lärare var en förhandlingsfråga – att rektor kunde bedöma vem som var lämplig att undervisa i ett ämne.

Lärarlegitimationen är Björklunds främsta insats.

När det kommer rapporter som är negativa för den svenska skolan, brukar politiker vända sig till Skolinspektionen, där finns ju kompetensen. Då är det vanligt att det skickas ut spanare i riket. Det är bortkastat, min lösning är billigare och bättre.

Tidigare hade lärare tarifflöner. Det innebar att en lärare var 18:e månad klättrade upp ett steg i en trappa. Då var det enbart anställningstid som gällde, och det kan diskuteras om det var rättvist, men anställningstiden gick ju alltid att mäta.

Mitt förslag till nytt lönesystem för lärare:

En mix av generell och individuell lön – 80% generellt och 20% individuellt.

Exempel: lönelyft för lärarna 5%. 4% läggs på varje lärares lön. Det medför att ju högre lön en lärare har desto mer lön – i kronor. En slags indexering.

Resterande 1% läggs i en individuell pott, och det blir ganska mycket pengar. Ur denna pott skall även en 60-åring kunna få tilldelning. Ungdom ser ut att ha blivit ett lönekriterium.

Detta förslag skulle även göra det enklare för rektorer, då det är svårt att sätta rättvisa löner – lika svårt som att sätta rättvisa betyg.

Då skulle behovet för lärare att visa upp höga betyg bli mindre.

Rektorer som inte har en susning om vad läraryrket handlar om kommer lindrigare undan.

Avslutningsvis. I en klass med 20 elever har 4-5 barn ett självskadebeteende. Vad kan det bero på? För mig är det allvarligare än dålig Pisa-rankning.

För övrigt anser jag att förstelärarereformen skall förstöras.

Olle Andersson
Pensionerad andrelärare, nästan tredjelärare

Kommentera