Nationell it-strategi

”Danska IT-strategin något att ta efter”

Sedan drygt tre år tillbaka har Danmark en nationell IT-strategi för skolan. 1, 5 miljarder danska kronor har utlovats och avtal har slutits mellan stat och kommuner. 
– Det är absolut något att ta efter i Sverige, säger Lärarnas riksförbunds vice ordförande Helena Linge.

Den danska IT-strategin drar upp riktlinjer för vilken teknik som skolorna ska tillhandahålla. Finansieringen står stat och kommuner för gemensamt. Ambitionen är bland annat att varje dansk elev ska ha en egen dator och varje skola ett trådlöst nätverk.

– Den danska modellen är ett sätt att stärka likvärdigheten. I Sverige har olika skolor vitt skilda förutsättningar när det gäller IT, säger Helena Linge.

Den danska satsningen på IT handlar inte enbart om teknik, utan också om innehåll. Lärarna erbjuds fortbildning för att kunna använda sig av tekniken pedagogiskt. IT-strategin ses som verktyg för att de danska eleverna ska tillhöra världens främsta 2020.

I förra veckan mötte Helena Linge danska forskare, lärare och elever under en resa i stiftelsen DIU, Datorn i utbildningens, regi. Förutom den medvetna satsningen från nationell nivå är hon imponerad över den tydliga kopplingen mellan forskning och praktik. Tack vare IT-strategin sprids goda exempel över landet.

I den danska IT-satsningen ingår också att nationella prov genomförs och rättas digitalt, vilket är något som även den svenska regeringen flaggat för.

Den danska IT-strategin gäller enbart de kommunala skolorna. Det tycker Helena Linge är otillräckligt om ett liknande arbete ska genomföras i Sverige.

– Vi behöver få med friskolorna också, säger hon.

Kommentera