Forskning

Därför kan betyg förutsäga framtida studieframgång

Lärare bedömer inte bara ämneskunskaper utan även sociala aspekter och elevbeteende i betygen, trots att det inte är avsikten i styrdokumenten. Samtidigt kan det vara en orsak till att betygen är ett bra mått på elevers framtida studieframgångar, enligt en färsk avhandling i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Betyg har i flera studier visat sig vara bättre på att förutsäga framtida studieframgång än mått på begåvning eller kapacitet för studier. Cecilia Thorsen har i en avhandling undersökt betygens prognosförmåga vidare bland annat med hjälp av information om en stor mängd individers betyg i årskurs 9, kognitiva test, kunskapstest och föräldrars utbildningsnivå. Resultaten visar att både normrelaterade betyg och målrelaterade betyg är flerdimensionella.

Cecilia Thorsen har kommit fram till att betygens kunskapsrelaterade dimensioner till stor del förklarar deras goda förmåga att förutsäga framtida studieframgång, men också betygens kognitiva dimension och ”gemensamma dimension”, som bland annat handlar om elevernas intresse för skolan och om sociala och beteendemässiga aspekter som är viktiga i skolan, till exempel samarbetsförmåga och punktlighet.

– De sociala och beteendemässiga aspekterna kan delvis ha sin grund i att lärare väger in aspekter i betygen som inte uttrycks i kunskapskraven, men som ändå visar sig vara betydelsefulla för framgång i vidare studier. Det allvarliga är att det kan medföra brister i likvärdigheten för de elever som inte förstår det outtalade, att även de aspekterna vägs in i betygssättningen, säger Cecilia Thorsen i pressmeddelandet.

Här hittar du avhandlingen.

Kommentera