England

Därför slutar lärarna

Stor arbetsbörda gör att många nyutexaminerade lärare i England överväger att sluta. Men önskan att göra skillnad var anledningen till att de valde yrket. Det visar en ny undersökning. 

Hela 73 procent av de tillfrågade överväger att lämna läraryrket. Det visade en enkätundersökning som Brittiska lärarfacket ATL (The Association of Teachers and Lectures) genomförde bland deras nyutexaminerade fackmedlemmar.

Av de som överväger att sluta menar 80 procent att balansen mellan privat- och arbetsliv är en av anledningarna. Många känner sig tvingade att jobba under helgen och menar att de inte har tid till fritidssysselsättning och avkoppling.

Med mindre pappers- och kvällsarbete, mindre klasser och mer förberedelsetid skulle förbättra balansen mellan arbets- och privatliv förbättras, tror lärarna.

76 procent av de tillfrågade anger stor arbetsbörda som anledning till att lämna yrket. Ytterligare anledningar som nämns är utmanande elever, att lärarna känner sig undervärderade och att läroplaner tenderar förändras för ofta och för snabbt.

Lärarna fick dessutom frågan om varför de valt yrket. 80 procent svarde att de tycker om att jobba med unga människor. 75 procent har valt yrket för att de önskade göra skillnad.

Andra populära alternativ var att lärande är roligt och variationsrikt, att de tycker om sina ämnen och att de inspirerats av sina forna lärare. Endast en av fem uppgav lång semester som anledning.

Läs mer om undersökningen på The Guardian

Kommentera