Forskning 

Datoröversättning ger värre fel i uppsatser

När osäkra språkelever tar hjälp av tjänster som Google translate ökar andelen allvarliga fel i texten. Det visar en licentiatuppsats vid Stockholms universitet.

Kent Fredholm har studerat hur gymnasieelever använder datorprogram när de skriver uppsatser i spanska. De elever som tar till automatiserade översättningsverktyg vill framför allt få hjälp att böja verb och bygga meningar – men resultatet är att den typen av fel ökar.

– Dessa uppsatser hade fler fel av allvarlig typ som gör texten otydlig och svår att förstå. Eleverna trodde att de med webbredskapen skrev bättre meningar och böjde verben mer rätt, men det var precis tvärtom, säger Kent Fredholm.

Han drar slutsatsen att elever visserligen kan förbättra sina texter med hjälp av översättningsverktyg, men bara om de själva redan har tillräckliga kunskaper för att förstå när det blir fel. Elever med mindre förförståelse drar ingen fördel av att använda dem.

 Kent Fredholm tycker att lärare borde prata mer om översättningsverktyg med sina elever.

– Alla elever i studien hade hört av sina lärare att de inte fick använda automatöversättningar, men ingen hade berättat varför. Det fungerar inte att förbjuda redskapen för de används i alla fall. Det är bättre att ta en diskussion om hur de kan användas och varför de inte bör användas, som när det gäller meningsuppbyggnad, säger han.

Kent Fredholm lade fram sin licentiatuppsats ”Eleverna, datorn och språket”, författad vid forskarskolan De främmande språkens didaktik, den 6 mars.
För att läsa hela uppsatsen, kontakta kent.fredholm@isd.su.se.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm