till_asa
Arbetstid

De får 1500 kronor för att avstå förtroendetid

Ett lokalt kollektivavtal ger lärarna i Skellefteå möjlighet att arbeta 40 timmars reglerad arbetstid och få 1500 kronor extra i månaden.

I Skellefteå erbjuds lärare sedan i somras ett alternativ till det vanligaste sättet att jobba i skolan, det vill säga 35 timmars reglerad arbetstid och 10,5 timmars förtroendetid i veckan. I stället får de som vill, genom ett lokalt kollektivavtal (bilaga 6), gå över till 40 timmars reglerad tid och 5 timmars förtroendetid. De lärare som byter avtal får 1500 kronor extra i månadslön.

Anette Holmgren, som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Skellefteå, berättar att det inte var något enkelt beslut att gå med på det nya avtalet.

– Vi i Lärarnas Riksförbund är generellt sett väldigt mån om bilaga M, det vill säga 35 timmars reglerad arbetstid.  Men samtidigt ville vi inte säga nej till de medlemmar som ville jobba under bilaga 6. Då skulle de vara tvungna att byta fackförbund.

Att gå över till det nya avtalet är frivilligt för läraren, något som var avgörande för att kommunföreningen skulle skriva på, berättar Anette Holmgren. En intention med bilaga 6 är också att det ska leda till ökad måluppfyllelse och att de fem timmarna ska användas till kollegialt arbete.

– Det som gjorde att vi gick med på att skriva på var dels att det dels bygger på frivillighet och dels att det ska samverkas i enighet ute i enheterna och vi ska vara överens på arbetsplatsen om hur vi ska använda timmarna. Det är en livboj. Men vi hade hårda diskussioner om detta i styrelsen.

Oavsett vilket avtal lärarna jobbar efter är det en ferietjänst i botten, lov har man alltså som tidigare.

Intresset för att jobba enligt bilaga 6 har dock inte varit jättestort tidigare. Anette Holmgren berättar att det handlar om några mindre enheter, ett SO-arbetslag och ett resurscenter som bytt hittills. Efter det nya lokala kollektivavtalet har flera skolor visat intresse.

– Vi gjorde en enkät bland våra medlemmar i fjol om hur de ställer sig till bilaga 6 och då var det 11 procent som var positiva.

Anette Holmgren tror att de lärare som valt att byta initialt är lärare som oavsett avtal är 40 timmar på skolan och som nu får möjligheten till mer betalt.

– Om ingen fått 1500 kronor så är jag tveksam till att någon hade gått med på detta och låtit arbetsgivaren styra än mer över sin arbetstid.

– Ett skäl för arbetsgivarens att testa är att de tror det är bra för lärares arbetsmiljö och att de får jämnare arbetsbelastning.

En fördel som Anette Holmgren ser med att lärarna måste vara mer tid på skolan är att det skulle kunna underlättar det kollegiala samarbetet.

– Det skapar förstås mer tider där alla kan träffas, i arbetslaget till exempel eller med specialpedagog.

Och vilka är riskerna?

– I förlängningen att arbetsgivaren ska utnyttja det. Arbetsgivaren får trots allt fem timmar till där de kan leda och fördela lärares arbete, säger Anette Holmberg.

Kommentera