sprak_uppsala_artikelbild

Foto: Markus Marcetic

Språklärare

De gör moderna språk levande

En elev är en dokusåpakändis från Berlin. En annan en bilarbetare från Wolfsburg. Med en levande undervisning med rollspel, stadsvandringar och mingel ökar lärarna Eva Danielsson och Sofia Källström intresset för tyska språket – och gör samtidigt övergången från högstadiet till gymnasiet lättare.

– Was machen Sie in der Freizeit?

– Nicht so viel. Ich bin tot.

Intervjuerna där eleverna ska lista ut vilken tysktalande ”Promi” (kändis) som klasskompisarna föreställer drar ner skratt. Det är ju onekligen svårt att ha särskilt många fritidsintressen när man likt Mozart varit död i 225 år.

Eva Danielsson uppmanar eleverna, som går i ettan på Celsiusskolan i Uppsala och läser tyska steg 3, att våga ställa sig längst fram i klassrummet när det blir deras tur att svara på frågor.

– Vi behöver lyfta fram språkens betydelse och visa varför det är bra att kunna flera främmande språk – det är korkat att tro att det räcker med bara engelska. Hjärnan sätter ingen begränsning för hur många språk det går att lära sig, säger Eva Danielsson, eller ”Frau Doktor Danielsson”, som eleverna lärt sig att hennes tyska titel är.

Eva är gymnasielektor i tyska och även lärare i engelska på Celsiusskolan, en gymnasieskola med idrottsprofil och 900 elever, främst på högskoleförberedande program. Eva fyllde 65 år i höstas och kommer trappa ner till halvtid nästa termin, men har inga planer på att sluta helt.

– Med tanke på hur rekryteringsbehovet av språklärare ser ut får jag väl fortsätta tills jag är 85… Men arbetet med eleverna är så roligt! Det är dokumentationen och det runtikring som är jobbigt.

Sofia Källström
Sofia Källström

Eva Danielsson lärde känna Sofia Källström när de gick forskarutbildningen i tyska på Uppsala universitets institution för moderna språk. De blev kompisar och insåg att de borde göra något gemensamt av det brinnande intresset för att lära ut språk som båda har.

Sedan tre år tillbaka samarbetar de över skolgränserna. Evas gymnasieelever och Sofias högstadieelever träffas regelbundet, först för ett lära känna-mingel i början av läsåret och sedan för stadsvandringar och kulturkaféer – självklart på tyska.

– Det behövs fler naturliga mötesplatser och forum för gymnasielärare och högstadielärare att träffas på. Det är väldigt bra att ha en helhetssyn på skoltiden, säger Sofia Källström, som är förstelärare i tyska och svenska och undervisar elever i årskurserna 6-9 på Almunge skola, en grundskola ett par mil utanför Uppsala.

Kulturkaféet genomförs som ett rollspel, där eleverna får sig olika karaktärer tilldelade. Det kan vara en dokusåpastjärna från Berlin, en miljöaktivist från Dresden eller en bilarbetare från Wolfsburg.

– Vi jobbar mycket med rollspel i moderna språk. Det gör eleverna aktiva och kreativa och är dessutom ett bra sätt att öva på ord, fraser, grammatik och kultur – vi tränar på alla förmågor, säger Sofia.

Inför stadsvandringen i Uppsala lägger Evas elever ett par lektioner på att fördjupa sig om stadens sevärdheter för att kunna berätta om dem på tyska för högstadieeleverna, som agerar turister.

– Mina elever får inte ha några lappar med sig när de guidar, betonar Eva.

Sofias elever får också läsa in sig på besöksmålen och dessutom öva sig på att ställa relevanta frågor; Var ligger…?, när byggdes…?

– Vi vill få dem att våga prata tyska och har skapat situationer där det är på riktigt. För mina elever är det stort att träffa gymnasieelever från stan och kunna prata tyska med dem. När de ser att de kan göra sig förstådda minskar rädslan och motivationen ökar, säger Sofia.

– För mina elever blir det skarpt läge. De får en chans att visa vad de kan och att vara duktiga inför personer som de inte träffar varje dag, tillägger Eva.

De tror att samarbetet kan leda till att fler elever fortsätter läsa moderna språk genom hela gymnasiet, i stället för att sluta efter ettan eller högstadiet. Sofia påpekar dock att en hel del av hennes elever i tyska väljer yrkesförberedande program i gymnasiet.

– Hälften av killarna jag har kommer gå byggprogrammet eller liknande. Många av dem är jätteduktiga på tyska och skulle vilja fortsätta, men det går inte.

Eva Danielsson
Eva Danielsson

Eva och Sofia tycker att intresset för att läsa moderna språk har ökat de senaste åren, mycket tack vare att det kan öka på meritpoängen men de menar också att språkundervisningen har blivit bättre de senaste decennierna.

– Undervisningen har gått från att rabbla grammatik till att rabbla fraser till att hitta en bra balans. Nu lär vi ut en vettig, talad vardagstyska och visar varför det är bra att kunna grammatik för att kunna bygga meningar, säger Sofia.

Hon och Eva konstaterar att det i den allmänna debatten är stort fokus på svenska elevers mattekunskaper och hur viktigt det är att bättre på dem. 

Trots att vi lever i en globaliserad värld har språken hamnat lite i skymundan. För språklärarna är kompetensutvecklingen och pengarna till fortbildning i stort sett obefintliga, påpekar de.

Eva reser till Tyskland fem gånger om året privat och ordnar en del fortbildning via sina kontakter på universiteten i Uppsala och Stockholm.

Sofia åker regelbundet med niondeklassare till Berlin. För det tar hon tjänstledigt utan lön och betalar resorna ur egen ficka.

– Det finns alltid en risk att man som lärare fastnar i sin språkutveckling men att komma till länder där språket talas ger väldigt mycket. Bra fortbildning är en energikick för läraren som sprider sig till eleverna.

sprak1

Foto: Markus Marcetic

| Foto: Markus Marcetic
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm