Annons
Lyhörd ledning. ”Dörren står nästan alltid öppen”, säger skyddsombudet Anders Karlsson. Här med lokalombud Karin Nordin och rektor Anna Öjehagen. Foto: Andreas Hillergren

De har hittat en nyckel till bättre arbetsmiljö

Publicerad 26 augusti 2020

Fakta

Karin & Anders tips för att förbättra arbetsmiljön

Tydlig struktur 

  • Sätt alla datum och agendan för skyddsronder, ATP och samverkan innan eller precis i början av det nya läsåret så att alla med-arbetare vet vad som gäller och att inget tappas bort. 

Lyhördhet

  • Om man vill få upp arbetsmiljön på agendan så är det viktigt att försöka få till en dialog med rektorn. Påminn om att alla vinner på en god arbetsmiljö i längden. Det ska finnas en känsla av att ”man löser det här tillsammans”.

Prioriteringslista

  • Vi har haft stor nytta av den prioriteringslista som LR och Lunds kommun tagit fram för att hitta konstruktiva lösningar och att ha något att utgå från i diskussioner om arbetsbelastning.

Tydliga strukturer, ett fackligt arbete som får ta stor plats och mod att pröva nytt. Det är några av nycklarna till att högstadieskolan Fäladsgården i Lund har lyckats med sitt arbetsmiljöarbete. 
– Den psykosociala ohälsan, att lärare känner att de inte räcker till, är något vi måste ha ögonen på hela tiden, menar rektor Anna Öjehagen.

En god arbetsmiljö borde vara en självklarhet, men många undersökningar de senaste åren vittnar om att så inte är fallet. När Lärarnas Riksförbund genomförde en enkät bland gymnasielärare under 2019, uppgav 8 av 10 att deras arbetssituation hade negativ påverkan på sömnen. Enligt senaste Talis-rapporten uppger drygt varannan högstadie- och gymnasielärare att de lider av stress. Och när Arbetsmiljöverket genomförde en omfattande inspektion på många av landets skolor under 2013–2016 brast 9 av 10 skolor i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Men på högstadieskolan Fäladsgården i Lund har man lyckats få till det systematiska arbetsmiljöarbetet menar lokalombudet Karin Nordin och skyddsombudet Anders Karlsson. Personalomsättningen är låg och när vi ses är ingen i personalen långtidssjukskriven eller i rehab. 

– Att personalen stannar är ett bra kvitto på att arbetsmiljön fungerar. Missköter du arbetsmiljön får du det direkt i nacken nästa år när många väljer att sluta sin tjänst. Det gör att alla tjänar på en bra arbetsmiljö i längden, säger Anders Karlsson. 

Han tror att nyckeln bland annat är en tydlig struktur kring det systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronder, skyddskommittéer och samverkan som planeras långt i förväg.

– Det gör att det finns en kontinuitet i arbetsmiljöarbetet. Akuta saker händer alltid, men det är inga surdegar som blir liggande utan att någon tar tag i det, förklarar han. 

Missköter du arbetsmiljön får du det direkt i nacken nästa år när många väljer att sluta sin tjänst.

Förutom en tydlig struktur är en lyhördhet från ledningen på skolan absolut kritisk, menar Karin Nordin och Anders Karlsson. 

– Dörren står nästan alltid öppen – det finns en tillgänglighet och en vilja att lyssna. Säger man ”så här kan vi inte ha det” så är det löst på några dagar. Nackdelen är att det ibland går lite väl snabbt så att förändringarna blir något ogenomtänkta. Men får man komma med synpunkter efteråt i stället och skruva tills man hittar rätt, säger Anders Karlsson. 

– Jag uppfattar det som att ledningen är väldigt mån om att vi som personal ska ha det bra, menar Karin Nordin. 

Och arbetsmiljön har utvecklats de senaste åren, menar Karin Nordin. 

– Under en period upplevde jag att det var en annan stämning på skolan. Det var mycket missnöje med scheman och dylikt och det blev uppenbart att det fanns ett behov av att något hände. 

Hon valde att engagera sig fackligt och kunde därmed påverka schemaläggningen. 

– När vi gick igenom förra terminens schema så hade många lärare fått femminuters-raster eller trettio minuters lunchrast. Det är för lite eftersom den faktiska lunchtiden blir mindre än trettio minuter när man ska ta sig mellan lektioner. När vi påpekade detta blev det direkt förändringar. 

Och ”vi” är inte bara hon och Anders Karlsson, poängterar Karin Nordin. 

– Vi är flera fackligt engagerade på skolan som delar på arbetet och turas om att gå på möten. Vi hjälps åt, just för att alla ska orka.

 Ett ytterligare exempel på konkreta resultat av arbetsmiljöarbetet är att få in VFU-tiden i tjänstefördelningen. 

– Från och med i år är de här extrauppdragen med i tjänstefördelningen med en procentsats. Även om det inte är många procent det handlar om så känns det viktigt, förklarar Anders Karlsson. 

Lokalombud Karin Nordin, rektor Anna Öjehagen och skyddsombud Anders Karlsson.

Karin Nordin har själv personlig erfarenhet av när arbetsmiljön inte fungerat på skolan. Då har det handlat om stress, att för mycket har hamnat på hennes bord. Lösningen har varit att använda den prioriteringslista som Lärarnas Riksförbund i Lund tagit fram i samråd med kommunen och Skolledarförbundet. Listan innehåller 31 arbetsuppgifter i fyra kategorier, där kategori 1 enbart innehåller en post: ”Undervisning med undervisningsrelaterade uppgifter”. Kategori 4, å andra sidan, innehåller de arbetsuppgifter som kan rationaliseras bort vid behov. 

– I perioder har jag fått ta tag i den där listan tillsammans med rektor och tittat på vad som kan plockas bort för mig. Då har det blivit bra igen. 

För Anders Karlsson har lösningen i stället varit att ha täta avstämningar för att må bra på jobbet. 

– Jag hörde om andra arbetsplatser där de träffade chefen en gång i månaden, så på mitt årliga utvecklingssamtal bad jag att vi skulle börja med det. Då sa rektorn ”inga problem” och så fick jag datum och tider inbokade då vi träffas kort en gång i månaden och checkar läget med arbetsbelastningen.

Att arbetsbelastningen är den stora utmaningen när det kommer till offentlig verksamhet håller rektor Anna Öjehagen med om. 

– Vi har jobbat mycket med elevernas stress, vilken också är ihopkopplad med lärares stress. Den psykosociala ohälsan, att man känner att man inte räcker till, är något man måste ha ögonen på hela, hela tiden. 

Under hennes tre år som rektor har det varit fokus på trygghet och studiero bland eleverna och att skapa strukturer och skala ner för lärarna. 

– Ett exempel är svåra mejl från föräldrar. Där har vi som skolledare gått in och hjälpt till att svara eller tagit över bollen och kallat till möte. Ett annat exempel är att den här skolan har en musikinriktning och handbollsinriktning och också många schemabrytande dagar och projekt. De är fantastiska men skapar väldigt mycket merarbete och stress bland lärarna. Då började vi diskutera vad som är rimligt att man har under en högstadietid och vilka guldkorn vi skulle behålla och därefter har vi behållit ett fåtal. Det har medfört minskad stress. 

Förändringar och potentiella lösningar diskuteras först bland personalen. 

– Sedan samlar vi ihop diskussionen till ledningsgruppen som tar beslut om att vi ska pröva den här förändringen. Jag tror mycket på att pröva för att man ska kunna utvärdera och se hur det fungerar. Gör man inte det kommer man ingenstans. 

Arbetsmiljöarbete är så komplext – det är en färskvara.

Förutom APT, samverkan, skyddsronder och skyddskommitté har ytterligare en veckovis avstämning med de fackliga företrädarna lagts till under våren. Mötet infördes i samband med covid-19, men avstämningarna visade sig vara så givande att de kommer fortsätta även när pandemin är över.

– Jag ser det fackliga arbetet som något positivt. Som chef kan jag inte förlita mig på att alla kommer och säger till när de känner att något är konstigt eller fel, man måste kunna gå genom ett fackligt ombud om man vill. Dessutom har de bättre koll och överblick på hur det ser ut i arbetslagen, ämneslagen och skolan i stort. 

Anna Öjehagen har själv en gedigen facklig bakgrund, med flera år av uppdrag på Lärarnas Riksförbund och Saco i Malmö. I dag är hon ombud för Sveriges skolledarförbund och skyddsombud för Skolledarna i Lunds kommun. 

– Det är klart att det har påverkat mig på så sätt att jag tycker det fackliga arbetet är något som är viktigt. Jag vet hur mycket det ger när samverkan och arbetsmiljöarbete fungerar. Folk trivs och vill stanna, man tycker om att gå till jobbet och eleverna har det bra. Det ser vi här. 

Men hon är medveten om att det kan förändras. 

– Varje nytt läsår är unikt och man måste verkligen hålla i för att folk ska känna att de trivs på jobbet. Det är därför arbetsmiljöarbete är så komplext – det är en färskvara. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Debatt

”Förnyad LAS är inget hot mot legitimerade lärare”

Debatt

"Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad. Endast så kan sämre arbetsgivare straffas ut", skriver debattören. 

Kommentera

”Vilket värde har vår värdegrund?”

Debatt

”Att undervisa i enlighet med den värdegrund som gäller enligt svensk läroplan har blivit problematiskt.”

Kommentera
Annons
Annons
Annons

Elev begär ut gamla prov – lärare beordras leta fram dem

Sekretesslagstiftning

Åtta lärare i Göteborg har beordrats lämna ut alla prov de använt de senaste fem åren.
– Problematiskt att det räknas som offentlig uppgift, säger LR-ombudet Gabriella Bengtsberg.

Debatt

”Satsning på lärlingsutbildning kan minska gängkriminaliteten”

Debatt

”Med hjälp av yrkesutbildning kan vi pressa ner ungdomsarbetslösheten och underlätta integrationen”, skriver Susanne Christenson och Paula Hammerskog på AcadeMedia.

Kommentera
Annons
Annons
Vuxenutbildning

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

Komvux

"Sverige är beroende av en befolkning med höga kunskaper."

Annons

Skyddsombudens dag: ”Är det nästan varje dag”

Skyddsombudens dag

Örebros huvudskyddsombud Carin Arnesson upplever att skyddsombuden varit extra uppskattade just nu.

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Forskning

”Vinsterna är många med ämnesintegrering.”

Blogg

Skytte: ”Skickliga lärare ska inte till förorterna – de är redan där”

Blogg

”En skicklig lärare i innerstan blir inte skicklig per automatik i orten.”

Hot och våld mot lärare

Facket om ökade skolvåldet: ”Behövs mer stöd”

Våld mot lärare

Ombuden är överens – krävs ytterligare resurser. 

Anställningstrygghet

LR: Därför säger vi nej till las-förslaget

Las

Båda lärarfacken gör som LO och säger nej till las-förslaget.

Lärarstudent

Allvarlig trend på Gotland – bara två lärarstudenter går kvar

Student

Lärarstudenterna på Gotland blir färre och färre. 

Läraren: ”Det går inte alls att hålla avstånd”

Corona

”Rekommendationerna efterlevs definitivt inte.”

 

Lärarmordet i Frankrike

Efter lärarmordet i Frankrike: Kommer förena kåren

Utrikes

I fredags mördades läraren Samuel Paty.

Svensk skola dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund

Likvärdighet

Elevers socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultaten mer i Sverige än EU-genomsnittet, visar ny rapport.

skolverkets lägesbedömning

Skolverkets varning i bedömning av skolan

Arbetsmiljö

"Äntligen har man förstått att det kommunala självstyret har gått alldeles för långt."

Anna Ekström: ”Viktigt att bryta negativ utveckling”

Arbetsmiljö

Utbildningsministern välkomnar Skolverkets förslag om ökad statlig närvaro.

Därför är jag besviken på Skolverkets lägesbedömning

Blogg

Så här skulle Per Kornhall vilja att Skolverket skrev i stället.

coronaviruset

Forskare: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet stängt

Corona

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.

Debatt

”Skolkoncerner får för stor skolpeng”

Debatt

”Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst”, skriver debattörerna.

Kommentera

”Öka kunskapen om språkstörning i skolan”

Debatt

Språkstörningen påverkar inlärning och förståelse i alla skolämnen och kan även ge negativa effekter på socialt samspel, skriver debattörerna. 

Kommentera
Hot och våld mot lärare

Förälder tog stryptag på lärare – döms för våld mot tjänsteman

Våld mot lärare

Tidigiare friad pappa döms efter betygsdispyt: ”Allt annat hade varit en katastrof.”

Lärarna: Personalbrist grunden till våldsdåden på våra skolor

Hot och våld

Efter flera våldsamma händelser på högstadieskolor i Östersund pekar lärarna ut nedskärningar i personal som grundproblemet.

Läraren: ”Metoden är underordnad vår roll”

Undervisningsmetod

Hur man som lärare hanterar en undervisningsmetod är betydligt viktigare än valet av metod enligt läraren Svante Holmberg.

”Varför får inte de äldre barnen del av regeringens läsmiljoner?”

Debatt

Regeringens årliga satsning på läsning är bra men lämnar också en del frågetecken. Och varför sitter inga lärare med i läsrådet? Det skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera

Överskott på 27 miljoner – men skolan förlorar 40 lärartjänster

Nedskärningar

Sparåtgärderna i Lund grundskolor har gått så långt att det nu finns ett överskott på 27 miljoner kronor. Samtidigt har lärarna, lärar- och elevassistenterna blivit färre, och eleverna fler.

Kartläggning ska ge fler behöriga lärare

Legitimation 

En av tre grundskollärare i Norrköping saknar behörighet: ”Det är katastrof. Gör man inget radikalt kommer det att bli sämre”

Ny studie: Talängsliga elever skuldbelägger sig själva

Forskning

”Många elever tycker det känns läskigt och motigt att delta muntligt i engelskundervisningen”

Läraren om talängslan: ”Okej att vara rädd”

Talrädsla

”Det är många elever som är talängsliga och i all den här ängslan så är det främmande språket värst”, säger läraren Daniel Sandin

dokumentation

Lärarprotest mot övernitiska dokumentationskrav i Malmö

Arbetsmiljö

Digitala matriser leder till dubbelarbete och krockar med Skolverkets allmänna råd, enligt LR Malmö.
– Det rör sig om tusentals klick, säger biträdande kommunombud Andreas Lindahl.

Debatt

”Det är inte det fria skolvalet som leder unga in i kriminalitet”

Replik

”Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas”, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Kommentera

”Ett segregerat skolsystem kan leda till att unga mister sina liv”

Debatt

"Det är dags att göra upp med ett skolsystem som möjliggör segregation och förstärker ojämlikheten", skriver Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Kommentera
friskolekoncernernas ekonomi

De största friskolornas överskott motsvarar årslön för 8000 lärare

Friskolekoncerner

Sammanlagt rörelseresultat: Över fem miljarder kronor de senaste fem åren.

Debatt

”KD:s förslag är inget annat än ett självmål”

Debatt

”Att fler behärskar sina modersmål stärker Sverige”, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av KD:s förslag att skrota modersmålsundervisningen i alla skolor.

Kommentera

”KD sätter politiskt spel före elevernas lärande”

Debatt

”Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel”, skriver riksdagsledamoten Linus Sköld (S) om KD:s utspel att avskaffa modersmålsundervisningen.

Kommentera
Studie- och yrkesvägledning

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Syv

Bristen på vägledare leder till enorma kostnader, enligt LR.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolstatistiken tillgänglig igen – men bara gamla uppgifter

Sekretess 

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande.

BETYG OCH BEDÖMNING

”Särskilt beakta” – en lagstiftning som inte fungerar

Bedömning

”Detta PM har aldrig publicerats av Skolverket men innehåller mycket som förtjänar att komma fram i ljuset”, skriver Nicklas Mörk.

Lärare beordras till mer undervisningstid: ”Väldigt olyckligt”

Arbetsmiljö

Skolledning och lärarfack oeniga om arbetstiden. 

Utsatta områden

Ny studie: Det här saknar lärare i utsatta områden

Rapport

"Varken lärarstudenter eller lärare känner att de har beredskap att möta den verklighet som är". 

Lärarlöner

Svenska lärarlöner långt efter grannländerna

Lönestatistik

Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, visar en ny EU-rapport.

Saco: Två av tre lärarutbildningar lönar sig inte

Löner

SACO:s nya rapport om livslöner visar att två av tre lärarutbildningar innebär en ekonomisk förlust.

Kommuncheferna: ”Vårt förtroende för kommundirektören är förbrukat”

Arbetsmiljö

Kommunchefer i Hörby anklagar högsta ledningen för att skapa rädsla och en tystnadskultur.

Internationella lärardagen

Turkiska lärare kämpar för demokrati och barns rätt till utbildning

Fackligt

Engelskläraren Özgur Bozdogan berättar om sin fackliga kamp i Turkiet för demokratiska rättigheter och barns rätt till utbildning.

Derya förlorade allt men vägrar ge upp kampen

Internationellt

Derya Yulcu hade jobbat 20 år som lärare i lågstadiet när hon plötsligt blev uppsagd utan att få veta varför. 

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

Friades för strypgrepp på lärare – nu tas fallet upp i hovrätten

Hot och våld

Enligt vittnen misshandlade pappan sonens lärare för att han inte satt ett A i betyg.

Debatt

”Lagstadga resursskolan som den sista skolformen”

Debatt

”Den här målgruppen är inte osynlig för att den inte finns. Utan för att begreppet omfattande behov är tvetydigt”, skriver grundskolechefen Aiman Jihar.

Kommentera

Alexander Skytte: ”Läraren ska inte sära på vänner”

Blogg

”Jag som lärare ska inte sära på vänner. För vänskap är något fint.”

”Att återkoppla är viktigt i ett demokratiskt samhälle”

Feedback

För att väcka tankar som leder till kunnande ska man enligt författaren och specialpedagogen Helena Wallberg ställa frågor, vara specifik och undvika påståenden. 

 

”Tillsynsansvaret – visst kan jag strunta i det?”

Blogg

”Hur ofta pratas det om det här på våra arbetsplatser?”

Coronaviruset

FHM: Familjeisolering gäller inte elever i grundskolan

Corona

Lärarnas Riksförbund: "Viktigt att lärarnas som känner oro tas på allvar."

Dyster rapport: Så kan pandemin slå mot lärarnas pension

Pension

Pandemin riskerar att minska lärarnas pension kraftigt.    

LR efter kraschade förhandlingar: Dra tillbaka las-förslaget

Arbetsrätt

LR:s ordförande Åsa Falhén befarar drastiska konsekvenser för lärarna om las-utredningen drivs igenom.

Pisa 2018

OECD godkänner Sveriges Pisa-resultat

Pisa

Men det finns reservationer.

Kornhall: Vi behöver en analys av vad som händer med Pisa-testerna

Pisa

”Pisa-undersökningarna är för viktiga för att korrumperas på olika sätt”.

Här har eleverna lunch under lektionstid

Skolmat

”Det är en lugnare matro.”

Skolans klädkod skapar debatt: ”Kan kopplas till kriminalitet"

Klädkod

Inga mjukisbyxor eller magväskor. 

Skolinspektionen kartlägger lovskolan under pandemin

Lovskola

Skolinspektionen har kartlagt skolhuvudmännens arbete då pandemin befarats medföra högre tryck på lovskolan.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons