syv_blackeberg

Arbetslaget som jobbar med nyanlända elever vann priset ”Årets lärarlag” som delas ut av Stockholm stad.

Språkintroduktion

De prisas för sitt arbete med nyanlända elever

Tätt samarbete, noga planering och välutbildad personal. Arbetslaget från Blackebergs gymnasium tilldelas priset "Åretslärarlag" för sitt arbete med nyanlända elever.
– Jag hoppas att vi kan inspirera andra, säger studie- och yrkesvägledaren Kristina Salenstedt Linder. 

Skolan har sex stycken klasser bestående av elever som studerar språkintroduktion. Eleverna har alla olika bakgrund och olika förkunskaper. Arbetslaget som jobbar med målgruppen ska bland annat se till att eleverna får ett bra mottagande och arbeta för att eleverna ska bli gymnasiebehöriga.

Kristina Salenstedt Linder, som ingår i arbetslaget, berättar att det är genom välstrukturerad planering och engagemang som de lyckas bra med sitt uppdrag. 

– God planering och tydlighet skulle jag säga är nyckeln till att det fungerar så bra. Vi är även ödmjuka inför uppdraget och jobbar prestigelöst gentemot varandra. Vi har kartlagda processer och följer ett årshjul som ger förutsättningar för ett professionellt mottagande, säger Kristina Salenstedt Linder. 

I arbetslaget ingår, förutom studie- och yrkesvägledaren Kristina Salenstedt, lärare, kurator, skolsköterska, specialpedagog och två elevassistenter. 

– Alla professioner som ingår är utbildade för sina respektive områden. Det innebär att vi är akademiskt grundade i våra teorier och vet vad vi gör och varför vi gör det. 

Vidare berättar hon att det finns en unik rörlighet i språkintroduktion som är utmanande. 

– Många elever lever i en ständig ovisshet och kan bli tvungna att packa väskan vid nya beslut från Migrationsverket. Vi har en tydlig struktur också för sådana omständigheter. Det gör också att vi tar emot elever mitt i terminen så vi får fulla klasser.  

Innan eleverna börjar på skolan testas och intervjuas de för att sedan delas in i klasser. Anledningen till att man testar eleverna är för att få en bild av vilken nivå de ligger på. 

– Det är viktigt att eleverna får lära sig språket utifrån sin nivå. Testerna är inte upprättade för att ifrågasätta dem, utan för att ge en grund till placeringen. 

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att vägleda eleverna och öka elevers karriärskompetens, vilket behövs för eleverna i språkintroduktion.

– Det ställer annorlunda krav på mig som syv. Att vägleda elever med olika bakgrund och olika förkunskaper att navigera i vårt komplexa utbildningssystem och arbetsmarknad är en utmaning. Det krävs att det förs en ständig dialog mellan mig som syv och mentorerna, säger Kristina Salenstedt Linder. 

Den tredje oktober fick arbetslaget ta emot priset för ”Årets lärarlag”, som delades ut av Stockholm stad. Prispengarna kommer gå till en studie/inspirationsresa. 

– Det var förstås oerhört kul att få priset. Det är ett verkligt kvitto på att vi gör någonting bra. Prispengarna kommer läggas på en resa till Aten, där hela arbetslaget ska besöka skolor och få en bild av hur de arbetar med nyanlända där, säger Kristina Salenstedt Linder.

Kommentera