sex_klassrum
Foto: Li Rosén Zobec
Kartläggning

De ska granska sexualundervisningen

Sex- och samlevnad är inte ett obligatoriskt ämne i de flesta lärarutbildningarna – trots att ämnet har en tydlig plats i styrdokumenten. Nu ska forskare undersöka kvaliteten på den utbildning som ges.

Den nya lärarutbildningen (GY11) ska integrera sex- och samlevnadsundervisning i fler ämnen och lyfta upp diskussioner kring bland annat sexualitet, identitet och könsmönster. Det innebär också att ansvaret för sexualundervisningen nu vilar på fler lärare än tidigare och att ämnet är obligatoriskt i fler kurser.

Men på lärarutbildningarna är ämnet inte obligatoriskt, förutom grundlärarutbildningen för årskurs 4–6.

– Man vet inte mycket om hur undervisningen på lärarutbildningarna ser ut rörande prevention, hiv, sexuell hälsa, kön och andra faktorer som påverkar sexualitet och relationer. Vi vet inte ens hur det ser ut för de blivande lärarna i årskurs 4–6, trots att det finns som mål i examensordningen. säger Bodil Liljefors Persson, professor i religion på Malmö högskola, i en kommentar.

Hon ska nu tillsammans med historikern Irene Andersson och Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU, kartlägga och analysera lärarutbildningarnas sexualundervisning.

– Vi befarar att det ser mycket olika ut. Ändå är det ett synnerligen viktigt kunskapsområde som alla lärarstudenter borde rustas med, säger Bodil Liljefors Persson.

Arbetet ska resultera i en rapport till Folkhälsomyndigheten i slutet av 2016.

Kommentera