ebba_ostlin
Foto: Abelin
Nyanlända elever

”De som kommer hit sent har det tuffast”

Resultatgapet mellan inrikes och utrikes födda elever har ökat drastiskt sedan 2008. En orsak är att de invandrade eleverna är äldre.
– Jag tror att vi måste våga prioritera och fundera på om vi använder tiden på bästa sätt, säger Ebba Östlin som utreder åtgärder för elever som kommit sent till Sverige.

Hur och varför skolresultaten skiljer sig åt mellan utrikes och inrikes födda elever är ämnet i en ny rapport. Bakom rapporten står Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och resultaten bygger på data över samtliga elever som gick ut årskurs 9 mellan 1998 och 2014.

Medan strax över 90 procent av alla inrikes födda elever uppnår gymnasiebehörighet är motsvarande siffra för utrikes födda elever cirka 65 procent, i genomsnitt. Fram till 2008 är gapet mellan inrikes och utrikes födda relativt konstant, sen händer något och skillnaderna blir avsevärt större.

Enligt forskarna kan det förklaras av en förändrad demografisk sammansättning bland de utrikes födda.  

– Gapet blir större på grund av att det går sämre för de utrikes födda. Vi ser att de har högre ankomstålder och kommer från andra regioner. För de som kom till Sverige före 7 års ålder blir betygen bättre men för de som kommit efter 7 års ålder har genomsnittsbetygen försämrats markant. Åldern vid invandringen har betydelse, och den har fått ökad betydelse, sa Susan Niknami, en av rapportförfattarna, när den presenterade.

1998 hade 70 procent av eleverna som invandrat efter sju års ålder godkänt i svenska, engelska och matematik, 2014 hade den siffran sjunkit till 50 procent.

En grupp som uppmärksammas särskilt i rapporten är de ensamkommande flyktingbarnen som har signifikant högre risk att inte klara skolan. I denna grupp är också den genomsnittliga åldern för invandring högre. En betydande roll spelar också föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.

I samband med att rapporten presenterades hölls ett seminarium där bland annat Skolinspektions generaldirektör Helen Ängmo och nationalekonomen Jonas Vlachos reagerade på rapporten. Ytterligare en av paneldeltagarna var Ebba Östlin, ordförande (S) för kommunstyrelsen i Botkyrka kommun, och regeringens utredare om hur gruppen sent anlända elever, de som kommer efter 12 år ålder, lättare ska kunna få behörighet till nationella gymnasieprogram.

–Jag tycker att det är bra att det här beforskas och att man kan se sambanden, det är så lätt att säga att svensk skola inte är bra och inte klara sitt uppdrag med det håller jag inte med om. Det händer jättemycket. Men för att nå ända fram behöver vi titta på olika grupper. Gruppen som kommer hit sent har det tuffast, säger hon till Skolvärlden.

Ju senare man kommer till Sverige, desto svårare är det att klara skolan. En svårighet är förstås att sent anlända elever ska ta igen det övriga gör på nio år, något som uppmärksammades av flera under seminariet. Hur kan man utnyttja tiden bättre? Går att få en snabbare progression?  Är det rimligt med tio veckors sommarlov för elever som så väl behöver tiden?   

– Det svenska skolsystemet bygger väldigt mycket på att alla ska gå nio år i grundskolan, alla kursplaner bygger på det. Vi är inte lika bra på att ta tillvara andra kunskaper som eleverna har med sig i bagaget, menar Ebba Östlin.

– Jag tror att man måste våga prioritera. Det är som om vi har en massa elever som ska springa ett maratonlopp men vi ger dem bara halva tiden.  Vi måste fundera på hur vi kan använda tiden på bästa sätt

Nästa vecka kommer Ebba Östlin presentera sin utredning och hon vill inte föregå den genom att berätta för mycket om vilka lösningar hon ser. Men det finns några insatser som återkommer som verksamma för att stötta eleverna.

– En sak är vikten av studiehandling på modersmålet och att organisera den så nära undervisningen som möjligt. Det är också viktigt att den kartläggning av elevernas kunskaper som nu är obligatorisk verkligen blir ett redskap för den undervisande läraren och att den inte stannar på en mottagningsenhet. Kartläggningen måste bli ett verktyg för att bedöma hur just den här eleven ska bli behörig för gymnasiet.

Kommentera