musik
Musik

De vill göra musikteori mer praktisk

Traditionell musikteori är varken roligt eller stimulerande för eleverna, menar musiklärarna Jan Sparby och Johan Christoffersson. Därför har de nu tagit fram en egen bok i musikteori – som är interaktiv och praktisk.

Jan Sparby och Johan Christoffersson har varit musiklärare i 15 år. Båda har kommit till samma insikt: att musikteori enligt eleverna varken är roligt eller stimulerande, i jämförelse med de praktiska musiklektionerna.

– Musikteori saknar kreativitet, skapande och praktisk tillämpning, säger Jan Sparby, som menar att musik är något som ska höras, upplevas och spelas, inte bara läsas.

I sommar släpper de tillsammans en bok i musikteori i flera format: tryckt upplaga, som interaktiv e-bok och senare som ljudbok. Tanken är att den ska möta elevernas ökade krav på interaktiv pedagogik och digitala plattformar. Men i huvudsak ska den erbjuda en mer praktisk musikteori. 

– Boken täcker in största delen av kursplanen i musikteori på grundskole-, gymnasie- och folkhögskolenivå. Men vi vill samtidigt ta ett sjumilakliv framåt och ta in skapandeprocessen i musikteorin, säger Jan Sparby och förklarar vidare:

– Det här är ett interaktivt utbildningskoncept med tillhörande utbildningsverktyg. När eleven har läst, säg momentet ”How to make a riff”, kommer förklarande illustrationer, direktlänk till låtexempel och instruktionsvideor med koppling till texten.

Följaktligen kan eleven själv testa att spela riffet digitalt i appar som garageband, på datorn eller analogt.

– Att eleverna läser, lyssnar, tittar, inhämtar kunskap och testar innebär en större förståelse. Man får en klarare uppfattning om de musikteoretiska termerna.

Det inspelade riffet kan användas till att skapa musik med människor från andra länder.

– Vi har en service på webben där eleven kan ladda upp sina riff och komma i kontakt med andra studenter eller låtskrivare. Kanske någon i Nya Zeeland lägger till en basstämma, en elev i Los Angeles adderar trumspel och en sydafrikan bidrar med körsatser.

Den typen av global interaktion är viktig, menar Jan Sparby.

– Att spela med andra och inte minst ta del av andra musikkulturer innebär en högre nivå av inlärning.

Boken går under titeln ”Låtskrivande: Svart bälte i songwriting” och kan användas av elever från 13 år och uppåt.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm