jannie_jeppessen_810
Skolutveckling

De vill modernisera lärmiljöer

Rektorsakademien Utveckling vill modernisera lärmiljöer. Därför ska de sammanställa tre handböcker med råd och rekommendationer på hur man kan göra det.  

De organiserar "Educational Spaces 21 - Open up!”
  • The Center for Citizenship Education Foundation (Warszawa, Polen)
  • Think! Foundation (Warszawa, Polen)
  • Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (Rostock, Tyskland)
  • Rektorsakademien Utveckling (Stockholm, Sverige)

Finansieras av EU. 

Läs mer om Eduspaces här.

 

Om Rektorsakademien

Rektorsakademien Utveckling ägs av Fredrik Svensson och Caj Malmros. Organisationens syfte är att modernisera skolan och står för ökad kreativitet och ökat lärande. Organisationen vill stimulera till förändring och innovation. 

”I en tid präglad av globalisering och tekniska revolutionen, är klassrummet inte längre den viktigaste platsen för inlärning, utan en av många.”

Så står det i projektbeskrivningen av EU-finansierade ”Educational Spaces 21 – Open up!” – eller ”Eduspaces21” som det förkortas.

Rektorsakademien Utveckling är en av fyra organisationer som deltar i projektet. De menar att många skolor i Europa – främst Östeuropa, men även Sverige – är eftersatta och omoderna och därför inte stödjer olika former av modernt lärande.

– Därför ska vi undersöka och sammanställa en typ av handledning för hur man kan förändra, utveckla och modernisera lärarmiljöerna, säger Jannie Jeppesen, som leder Rektorsakademien Utvecklings del av projektet.

Projektets tre undersökningsområden är fysiska lärmiljöer och organisationer, digitala miljöer samt sociala och kulturella miljöer.

Ambitionen är att besvara frågeställningar som till exempel huruvida elever verkligen ska sitta uppradade i skolbänkar och ha whiteboard som pedagogiskt verktyg. Eller på vilket sätt man ska bemöta internet och smartphones, som innebär nya inlärningsvanor och krav.

– Entreperenöriellt lärande och den typen av samarbetsförmågor behöver organiseras. Hur gör man det? Skolan behöver till exempel kanske se annorlunda ut för att kunna samverka med sin näromgivning, säger Jannie Jeppesen.

Hennes del i projektet är att titta på skolor i Sverige och Danmark.

– Inledningsvis handlar det om att göra research. Jag kommer att följa en skola som gör ett ambitiöst försök till att bygga om stora delar av den. Andra kommer att titta på skolor i Tyskland och Polen och andra närliggande länder.

Centralt handlar idén om att se lärmiljöer som mer än bara än bara ett klassrum – som traditionellt sett är begränsat av väggar, skolbänkar och Whiteboard.

– Målsättningen är att öppna upp klassrummen, säger Jannie Jeppesen.

Kan du förklara närmre vad moderna lärmiljöer är?

– Det är det vi ska ta reda på. Först ska vi samla erfarenheter och titta på ”best practice” utifrån de tre huvudområdena. Sedan ska vi sammanställa en typ av handledning, på praktisk och konkret nivå. Lärare och skolor ska kunna använda materialet för att sätta igång med ett förändringsarbete.

Materialet kommer att lanseras senast 2017 som tre handböcker samt gratis digitalt kompetensutvecklingsprogram. De ska även presentera handböckerna i seminarieform. Allt på de fyra språken svenska, engelska, tyska och polska. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm