atomer
Praktisk undervisning

De visualiserar kemin

Kemilärarna på Stenhammarskolan i Flen låter eleverna bära idrottsvästar i olika färger och sen får de iscensätta kemiska reaktioner med kroppen. 
– Eleverna uppskattar det här sättet att jobba och de tycker att det hjälper dem att förstå, berättar läraren Hannah Weiszhaupt.

På Stenhammarskolan i Flen driver kemilärarna projektet BUR där de genom Bilder, Upplevelser och Rörelse försöker konkretisera de abstrakta delarna av kemin tillsammans med eleverna i årskurs åtta. Resultatmässigt såg det inte så bra ut i kemiämnet och skolans specialpedagog, Lena Hagelberg, fick en idé om hur de skulle kunna jobba efter att ha fått nys om ett liknande arbetssättet. 

Hannah Weiszhaupt är lärare i matematik, NO och teknik och en av lärarna i projektet. 

– Mycket är svårt och abstrakt i kemi och därför ville vi jobba mer med praktiska övningar. Vi sätter på eleverna idrottsvästar och låter dem iscensätta kemiska reaktionen med kroppen. Västarnas olika färger symboliserar olika atomer. På det här sättet lyfter man undervisningen till en ganska hög nivå för de elever som inte hade klarat det om man bara står vid tavlan och pratar. Det blir lättare när eleverna får vara med och visualisera vad som händer. 

På den senaste lektionen iscensatte eleverna cellandningen. Först kör de en genomgång i klassrummet, sen går man ut och gör övningen tillsammans och sen in i klassrummet igen för att knyta ihop säcken.  

Hannah Weiszhaupt betonar att man i början kan behöva jobba med attityden i klasserna. 

– Jag fick vara tydlig med att vi inte gör detta för att leka. När eleverna började märka att de förstod bättre på det här sättet så började de ta det på allvar. Risken finns annars att man misslyckas ganska ordentligt om eleverna bara tror att det är lek.

Att göra planeringarna till det nya arbetssättet har tagit tid. Därför sökte lärarna om projektpengar från Specialpedagogiska institutet. Hela förra terminen låg planeringsarbetet utanför lektionstid vilket man fick betalt för. Det finansierade projektet är tidsbegränsat men lärarna som deltagit kommer fortsätta arbeta efter samma principer, berättar Hannah Weiszhaupt. 

Passar det för alla moment i kemi? 
– Jag har använt det även med niorna i organisk kemi och elektrokemi och det har fungerat alldeles utmärkt. Jag ser faktiskt inga begränsningar, så fort det handlar om att förstå kemiska reaktioner kan man använda västövningarna. Det funkar även nära man pratar om atomens uppbyggnad. 

Vid de utvärderingar som gjorts nämner eleverna specifikt västövningarna som något positivt. 

– Eleverna tar sig verkligen an de här uppgifterna och förstår att det hjälper dem att förstå. Åttor kan vara ganska skoltrötta men de här klasserna vill verkligen lära sig vilket är ett gott betyg, skrattar Hannah Weiszhaupt. 

Även de för- och eftertester som gjorts visar på en positiv kunskapsutveckling, berättar hon. 

– Projektet var riktat speciellt till elever med läs- och skrivsvårigheter och framförallt dessa har gått rejält framåt. Det är jätteviktigt. 

Kan alla kemilärare göra detta? 
– Ja, absolut. Det tar alltid tid i början, det gör det när man börjar jobba annorlunda. Men om eleverna utvecklas så pass mycket som våra elever faktiskt gjort så sparar man in den tiden. Vi har också skrivit en rapport om vårt sätt att arbeta och den kan man ta del av om man kontaktar mig, där finns mer information. 

Kommentera