Del 1: Skolvärlden följer Hjulstaskolan

Nästan hälften av de som lämnar Hjulsta grundskol har inte godkända resultat.Nu är man en av tio skolor som Skolverket har valt att satsa på för att höja resultaten.Med hjälp av lärarhandledning ska skolan vända den negativa trenden.

Skolverkets satsning, som bland annat sker på Hjulsta grundskola, sträcker sig över tre år.
Utöver Skolverkets satsning har även en ny skolledning installerats. I spetsen går rektorn Malla Taipale, som tidigare har vänt negativa resultat till godkända.

Under projektets gång kommer Skolvärlden att följa utvecklingen på Hjulsta grundskola – både genom webbtv-inslag och artiklar. Kolla in första delen av serien här ovanför – där projektet dras igång.

 

Kommentera