Arbetstid

Deltidsfällan: ”Det blir kostsamt för lärarna livet ut”

Svante tideman
Foto: Linda Broström/Shutterstock
6 förbättringar för en bättre arbetsmiljö

De områden som Lärarnas Riksförbund anser att man behöver fokusera på för att lärarna och studie- och yrkesvägledarna ska få hållbara tjänster och rätt lön:

  • Säkra en god arbetsmiljö på varje skola för alla lärare och studie- och yrkesvägledare. Det är helt avgörande för att lärare och vägledare ska stanna kvar och orka jobba heltid under ett helt yrkesliv.
  • Säkra att det finns fungerade arbetsmiljöarbete på varje skola och hos varje skolhuvudman, där såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljöproblem uppmärksammas och åtgärdas.
  • Se till att alla lärare får tillräckligt med tid till för- och efter-arbete. Vid deltidsarbete måste arbetsuppgifterna minskas proportionerligt till arbetstiden.
  • Undervisningstiden måste bestämmas och det behövs minst en timme avsatt tid till för- och efterarbete per undervisningstimme.
  • Se till att alla studie- och yrkesvägledare får tillräckligt med tid för vägledning genom att inrätta ett tak för maximalt antal elever per vägledare.
  • Det måste löna sig att utbilda sig till lärare och studie- och yrkesvägledare. Ett villkor för attraktiva yrken är att livslönen är positiv.

Källa Lärarnas Riksförbund

Läs Lärarnas Riksförbunds undersökning om deltidsarbete här.

36 procent av alla som jobbar deltid gör det för att det är för slitsamt med en heltid.
– Det är rent ut sagt oacceptabelt att människor får lägre lön, sämre löneutveckling och i slutändan mindre i pension när de bara försöker uthärda sin arbetssituation, säger Svante Tideman, vice ordförande på Lärarnas Riksförbund.

Svante Tideman tittar sig omkring på Tullängsskolan i Örebro och ser personer som är exempel på den nya studie – om deltidsfällan – som Lärarnas Riksförbund precis gjort klart.

– Bara i min närhet har jag fem kollegor som valt att gå ned i arbetstid. Någon har gjort det för att få tid för återhämtning och orka fortsätta jobba. I mina ögon handlar det faktiskt om ofrivilligt deltidsarbete, säger han.

Jobbar mer än de får betalt för

Studien visar dock att bara var tredje som jobbar deltid har fått sina arbetsuppgifter minskade i motsvarande grad. 42 procent har fått något mindre att göra, medan 15 procent har precis samma arbetsbörda som när de jobbade heltid.

Mer än varannan jobbar alltså mer än de får betalt för.

– Det är tyvärr så att många går ner till 8o procent. Sedan får de en ledig fredag, men jobbar i kapp de fyra andra dagarna och sedan kan de ändå sitta och rätta prov hemma på den lediga dagen, säger Svante Tideman.

Källa: Löneenkäten 2021, Lärarnas Riksförbund

Men deltidsfällan är större än att man bjuder på oavlönat arbete på det här sättet?

– Visst är det så! Det blir inte bara mindre i lönekuvertet på grund av själva deltiden. Studien visar också att deltidsarbetare får 1 400 kronor mindre i den månadslön som deltiden baseras på. Lägg till lägre sjukpenningsgrundande inkomst och mindre pension på det, så blir deltidsfällan väldigt kostsam för lärarna livet ut, säger Svante Tideman.

Finns det några ljusglimtar i den nya studien om deltidsarbete?

– Jag blir glad när jag ser att sysselsättningsgraden ökat och att glappet mellan kvinnor och män minskat, men deltidsfällan drabbar fortfarande kvinnor i större utsträckning och även denna orättvisa måste belysas. Där finns det fortfarande ett arbete att göra, säger Svante Tideman.

21 procent av syv vill jobba mer

En annan sak som sticker ut i rapporten är situationen för studie- och yrkesvägledarna. Där uppger 21 procent att de vill jobba mer, men nekas av arbetsgivaren.

– Vi vet ju vilken orimlig mängd elever många syvare måste ansvara för. Det går inte ihop på en deltid. Faktum är att även om deltidarna skulle få jobba den heltid det sannerligen finns arbetsuppgifter för, så skulle vi behöva anställa fler i Sverige, säger Svante Tideman.

Vad behöver göras nu?

– Jag tycker den åtgärdslista som vi på LR satt ihop är något som ansvariga politiker och tjänstemän borde titta på med en gång och jobba utefter. Vi måste skapa en så god arbetsmiljö att lärare och studievägledare förmår jobba ett helt arbetsliv, gärna på heltid, och känna arbetsglädje och stolthet, säger Svante Tideman.

Kommentera