demonstration

Demonstration utanför SKL:s huvudkontor i Stockholm. Foto: Helena Linge

Arbetstid

Demonstrerar för bättre villkor

LR Stockholm demonstrerade på fredagskvällen för en bättre arbetssituation. Huvudbudskapet: "Låt lärare få tid att vara lärare"

Om demonstrationen

Fredagen den 9:e oktober demonstrerar Lärarnas Riksförbunds medlemmar i Stockholm mellan klockan 16.30 och 17.30 mittemot SKL, Hornsgatan 20.

Huvudbudskapet är ”Låt lärare få tid att vara lärare”.

Demonstrationen planeras att återkomma den 9:e i varje månad under läsåret.

Utanför Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) huvudkontor på Hornsgatan i Stockholm samlades på fredagskvällen Lärarnas Riksförbunds Stockholmsmedlemmar för att demonstrera.

Budskapet till SKL var att lärare måste få tid att vara just lärare.

– Det finns ett uppdämt behov bland våra medlemmar att utrycka sin frustration mot den centrala arbetsgivaren. Vi har en utveckling där lärare får allt svårare att vara det, på grund av alla arbetsuppgifter som läggs på läraren. Det ges inte förutsättningar att skapa den goda undervisning man annars hade kunnat, säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande för LR Stockholm.

Det finns också en frustration över att det saknas regleringar av ur mycket undervisning som kan läggas på en enskild lärare, säger han.  

– I andra länder finns det begränsningar, men inte i Sverige. I slutändan blir det upp till rektorn och undervisningstiden blir som en lokal budgetregulator.

Han påpekar att undervisningstiden ökat om man jämför med 1990-talet till exempel.

– Om man ger en lärare en extra klass så är det klart att det påverkar möjligheten att planera och genomföra bra undervisning, säger Ragnar Sjölander.

– Vi vill att läraruppdraget ska fokusera på undervisningen, förutom det ska det vara så rent som möjligt. Det behövs någon form av regleringssystem där det blir tydligt hur mycket man ska klara att undervisa. Det måste bli balans i situationen.

Kommentera