Annons

”Det är dags att se över förbudet mot hemskolning”

Publicerad 4 maj 2020

Debatt ”Kan man inte anpassa lagen så att skolplikten omfattar undervisning och examination, men inte fysisk närvaro i skolan?”, frågar sig debattören Ulf Silfverling.

Sverige och Tyskland är de enda länderna inom EU som har förbud mot så kallad hemskolning. Det finns med andra ord inte bara närvaroplikt utan framförallt förbud för föräldrar och vårdnadshavare att själva ordna skolgången för sina barn. Detta gäller även om läroplaner och kunskapsmål uppfylls.

Straffen för överträdelser är hårda, för att inte säga oproportionerliga. Ett vite om 350 000 kr kan utfärdas, och till skillnad från andra böter, så är just detta fall ej grundat på antal basbelopp i förhållande till inkomsterna.

Men myndigheterna kan också beröva föräldrarna vårdnaden om barnen om de inte kommer till skolan. Då används LVU – Lagen om Vård av Unga. Barnen kan då hämtas av polis och sättas i så kallade familjehem varpå föräldrarna får inte träffa dem mer.

Lagen talar om det finns brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet så finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Att bedriva undervisning i hemmet anses således vara skadligt för barnen. För de föräldrar som upplever att deras barn skadas mer av att gå i en skola där de mobbas och mår dåligt, eller där undervisningen står i strid med föräldrarnas fostransansvar (som är reglerat i barnkonventionen) så återstår att emigrera. Vilket även händer; på Åland finns dussintals svenska familjer som flyttat dit enbart för att kunna ge barnen en trygg skolgång.

Nu har saken dock kommit i helt annat läge. Med coronapandemin väljer många föräldrar att ta sina barn ur skolan, och lärarna har blixtsnabbt utvecklat sin förmåga att undervisa på distans. I själva verket driver Skolverket och kommunerna på denna utveckling, som går under namnet "digitaliserad undervisning", "flippat klassrum" och "blended learning".

Även examination kan ske över dator, med hjälp av välutvecklade program.

Med var tredje grundskolelärare obehörig, alltså pedagogiskt outbildad, så faller dessutom argumentet att barnen inte får professionell undervisning om de inte kommer till skolan.

Kan man då inte äntligen anpassa lagen så att skolplikten omfattar undervisning och examination, men inte fysisk närvaro i skolan?

Frågan har ännu inte tagits upp i debatten, men i ett radioprogram i P1 uppmärksammades saken. Men här framställdes hemskolning som en sorts bisarr "livsstilsfråga" som inte kan jämföras med distansundervisning. De föräldrar som väljer denna form framställdes som avvikande från samhällsnormen. Men frågan är då om den kommunala skolan inte är mer "livsstilsskapande", med den massiva ideologisering som undervisningen präglas av redan i förskolan.

Det som borde vara helt avgörande i frågan är om barnen mår bra och om de lyckas med sina studier. Familjer som bedriver hemskolning är ofta stora, och inget tyder på att barnen får några men eller svårigheter i högre studier. Tvärtom är många väldigt framgångsrika i yrkeslivet. Det kan heller inte handla om så många barn att det skulle vara ett hot mot ”samhällsordningen”, vilket är det ständigt återkommande argumentet, som alltså är ideologiskt och politiskt.

Med dagens situation faller alla farhågor som rests kring hemskolning. I själva verket finns formen redan, och den upplevs som modern och kunskapsbefrämjande.

Ulf Silfverling, leg. gymnasielärare och folkhögskollärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons