klassrum_larare_elever

”Det är dags att någon sätter ned foten i svensk skola och ger lärare den auktoritet som de förtjänar”, skriver företrädare för Moderat skolungdom.

Debatt

”Det är dags att vi sätter ned foten i svensk skola”

Debatt. ”Ge mer utrymme till läraren och mindre utrymme till hönsiga föräldrar och klagande elever”, skriver debattörerna från Moderat skolungdom.

Den svenska skolan har blivit alldeles för mjuk. Elever och deras föräldrar har fått ett för stort utrymme att diktera och klaga på vad lärare sysslar med i svensk skola. Lärare har blivit synonymt med ett serviceyrke som är en slagpåse för föräldrar och elevers missnöje snarare än ett välrespekterat yrke som tillfogar samhället kunskap – som läraryrket egentligen är. 

2013 gjordes 475 anmälningar till Skolinspektionen. I fjol gjordes 424, bara under första halvåret. Betyder detta då att lärare har blivit onda sadister som kränker elever runt om i landet? Knappast. Det är snarare att synen på vad en kränkning är har blivit alldeles för bred vilket utgör ett hinder för lärare att göra deras jobb.

Förra veckan blev en lärare polisanmäld efter att ha avvisat en elev av anledningen att läraren blivit kallad hora av eleven. Det är helt ohållbart att lärare ska få utstå sådana kränkningar på sin arbetsplats och det är framförallt helt ofattbart att läraren roll i samhället har sjunkit så lågt att hon dessutom blir polisanmäld för det.

Lärare måste få större befogenheter som möjliggör ordning och reda i klassrummet – utan att bli anklagad för kränkning. För att vi ska kunna ha lärare som fokuserar på kunskap och undervisning måste lärare få tillbaka den auktoritet de förtjänar.

Problematiken när lärarens auktoritet försvagas på det sättet som de gör i svensk skola är att läraryrket blir mindre attraktivt. Vi hamnar då i en situation där många kompetenta lärare väljer att byta yrke. I stället hamnar vi i en lärarbrist samtidigt som vi har låga antagningspoäng på lärarlinjen. Detta leder i sin tur till mindre kompetenta lärare som sänker nivån på den svenska utbildningen. Vi står då inför ett stort samhällsproblem som blir ytterst svårt att ta sig ur.

Det är självklart bra med en individualiserad utbildning där elever har chans att påverka sin utbildning. Givetvis ska elever ha någonting att säga till om. Det är en förmån i svensk skola som vi ska fortsätta värna om. Vi har dock kommit till en punkt där elevers ord väger tyngre än lärarens. Vilken typ av undervisning man ska ha, när man ska ha den och var man ska ha den blir många gånger dikterade av elever och deras egna vilja. Det är inte hållbart. En lärare är utbildad att lära ut och är därmed mer kompetent till att fatta beslut rörande själva undervisningens utformning.

Det är dags att vi sätter ned foten i svensk skola och ger lärare den auktoritet som de förtjänar. Vi måste stärka lärarens roll i svensk skola och ge mer utrymme till läraren och mindre utrymme till hönsiga föräldrar och klagande elever. En bra utbildning börjar med lärarna. 

Dalila Albasic, Ordförande Moderat skolungdom
Elvira Löwenadler, Vice ordförande Moderat skolungdom
Josefin Wicklund, ledamot Moderat skolungdom
Frans Saurell, ledamot Moderat skolungdom
Olle Conman Ek, ledamot Moderat skolungdom
Oskar Månsson, ledamot Moderat skolungdom

Kommentera