asafahlen_q4b2903magnusfond

Åsa Fahlén har tagit över som ny ordförande för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Magnus Fond
Intervju

”Det får inte bli en räddhågsenhet i skolan”

Hon går direkt från klassrummet till maktens korridorer. För Lärarnas Riksförbunds nya ordförande Åsa Fahlén är läraryrkets attraktivitet en avgörande framtidsfråga – och då måste lönerna upp. 
– Arbetsgivarna vill gärna satsa på de unga och nya och det är viktigt, men de som har jobbat i 10–20 år befinner sig i dippen av hängmattan vad gäller löneutvecklingen – och det är förödande, säger hon.

Det här är Åsa Fahlén
  • Ålder: 48.
  • Bor: Göteborg.
  • Familj: Man, två barn.
  • På fritiden: Tränar, umgås med familj och vänner. ”Jag är en
  • social typ!”
  • Bakgrund: Är gymnasie-lärare i samhällskunskap och historia sedan 1997. Har parallellt med lärarjobbet de senaste åren suttit i förbundsstyrelsen och varit vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Gymnasieläraren Åsa Fahlén fick en hektisk avslutning på vårterminen. Vid sidan av att hålla lektioner, rätta de sista proven och sätta betyg på sina elever på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg valdes hon på kongressen i maj också till ny ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Jag är stolt och ödmjuk över det förtroende som har visats för mig. Det ska bli roligt att tillsammans med alla kloka och engagerade lärare och studie- och yrkesvägledare runt om i landet leda förbundet in i framtiden, säger hon..

Varför började du engagera dig fackligt?

– Jag tror att det från grunden handlar om ett rättvisedriv och om att kunna vara med och förändra. Ensam är svag, tillsammans blir vi starkare. Även om jag för egen del har kunnat stå upp och förhandla om ny lön, så kan inte alla kan det.  

Yrkets attraktivitet, arbetsvillkor och lön är de viktigaste frågorna för henne att driva hårt från start. Hon säger att arbetet med lönepatrullerna är mycket viktigt.

– Vad gäller lönen har det hänt saker på nationell nivå, men inte överallt. Staten har – genom regeringens lärarlönesatsning – tagit sin del av ansvaret. Jag kommer nu att ligga på kommuner och friskolor i hela landet, så att de tar det ansvar för att uppgradera läraryrket som har försummats i så många år, säger hon och fortsätter:

– Den statliga lärarlönesatsningen gick inte till vux-lärare och studie- och yrkesvägledare och där måste vi också fortsätta att ligga på.

Vilken blir skillnaden mellan ditt och Bo Janssons sätt att leda LR?

– Det är svårt att säga. Jag hoppas att jag kan fortsätta med det som Bosse har varit väldigt bra på, det vill säga att knyta kontakter, skaffa förståelse för våra frågor hos andra fackförbund och ha bra kommunikation med regeringen och riksdagspartierna. Jag vill fortsätta det arbetet.

Det är lärare och skolledare som sätter ramarna i skolan. 

Några förändringar blir det väl?

– En stor och svår utmaning att ta tag i är karriärsystemet, som på många håll gjort det jobbigt för lärarna. Samtidigt går det inte att säga nej till de här pengarna, även om de ibland sår split i kollegiet.

Går det att komma runt?

– Jag hoppas det. Det var en hel del motioner på kongressen om att rektorer inte ensamma ska kunna sätta lön. Det finns en viss kritik mot den individuella lönesättningen. Ett sätt att kompensera för den är att utveckla karriärsystemet med trappsteg som man själv kan påverka genom fortbildning, erfarenhet och kompetens. Så att det blir individuell lönesättning inom vissa steg, där erfarenhet ska räknas med. 

Hon tillägger:

– Vi ser ganska mycket av att om man kommit upp i en viss ålder och lön, så avstannar utvecklingen. I dag förlorar man livslönemässigt på alla typer av lärarutbildningar och det är förkastligt i ett land som ska leva på kunskap. 

Den senaste tiden har frågan om hot och våld i skolan och en press på lärare att sätta höga betyg fått stor uppmärksamhet i svenska medier.

Åsa Fahlén menar att en ökad status för lärarna skulle stärka dem i det dagliga arbetet. Hon vill att lärarna ska känna ett starkare mandat i sin yrkesutövning och poängterar att rektorer måste backa upp sina lärare, samtidigt som skolcheferna ska stå upp för rektorerna.

– Lärare och skolledare är de som sätter ramarna i skolan. Det är inte bra om det blir en räddhågsenhet i skolan. 

Spelar det fria skolvalet någon roll vad gäller det?

– Om en förälder vill ta sitt barn och flytta det till en annan skola för att det inte fått ett tillräckligt högt betyg, då drabbar det skolans ekonomi jättemycket. På gymnasiet, där jag jobbar, räknar man av skolpengen varje månad. Ryckigheten är dålig och sätter en press, kanske på att vara snällare med betygen och det är helt fel.

Hur går det att komma åt?

– Vi beslutade på kongressen att vi vill begränsa det fria skolvalet. Jag är inte helt hundra på hur det ska göras, men vi har ett förslag om att det skulle kunna gå att begränsa skolvalet till förskoleklass, årskurs 4, 7 och gymnasiet. Det går att byta utöver det om man har skäl, som om man ska flytta, men det ska inte gå att hela tiden ”shoppa runt”. 

Är allmänhetens bild av skolan och läraryrket för negativ?

– Svår fråga. Vi har ibland beskyllts för att svartmåla skolan, men jag tycker att det är lite orättvist. Vill man förbättra något måste man titta på det som inte fungerar. Jag tror att allmänhetens syn har förändrats så till vida att det är fler som ser att vi måste satsa på skolan och ge lärarna större chans att göra det de ska. Eller att du som studie- och yrkesvägledare har tusen elever att vägleda – det fungerar inte. 

Hur känns det att sluta undervisa?

– Det är en av de sakerna som gjorde att jag var lite tveksam till att acceptera en nominering. Jag tycker genuint att det är väldigt, väldigt roligt att vara lärare.

Åsa Fahlén om de fyra viktigaste besluten på LR:s kongress

1. Alla medlemmar ska kunna påverka förbundet

– Det handlar både om att vi som förbund ska ha möjlighet att ge medlemsservice oavsett var man arbetar, men också om att alla medlemmar ska få ett demokratiskt inflytande. Det är en jätteviktig fråga. Det fanns en stor enighet på kongressen att det är nödvändigt att göra något åt detta.

2. Andra yrkesgrupper ska avlasta lärarna

– Tanken med lärarassistenter är att lärarna ska få mer tid att ägna sig åt undervisningen och det som hör därtill. Men det finns en farhåga om att lärarna får mer undervisningstid om lärarassistenter införs. Och då blir det inte mer tid för varje elev. Används detta rätt kan det bli bra, används det fel är det förkastligt.

3. Nytt mål för lärarlönerna

– Lönespridningen inom lärar- och studie- och yrkesvägledarkollektivet är inte särskilt stor. Saco, som vi ingår i, har mål för sin lönespridning och vi antog på kongressen ett mål på 100 procent, vilket innebär att löneutvecklingen ska vara ganska stor under yrkeslivet. Det handlar också om att man själv ska kunna påverka sin lön genom ett karriärsystem och att erfarenhet räknas.

4. Staten ska ta huvudansvar för skolan

– Det är det nya, moderna huvudmannaskapet som vi pratar om, med en statlig finansiering och reglering. Att det inte är den dubbla styrningen som finns i dag, där staten har sina direktiv och kommunerna sätter upp egna mål och vill vara med och bestämma. Då är det nästan som att man har två huvudmän att förhålla sig till, vilket bidrar till en ökad arbetsbelastning och en osäkerhet.

Kommentera