DEBATT

”Detta krävs för en fungerande skola”

DEBATT Tänk, så väldigt många som genom åren, i sin okunnighet och avundsjuka, inbillade sig att lärarna hade det så bra, lärarna hade ju ett långt sommarlov. Nu är sommarlovet borta, de som gapade har fått det som de ville - en havererad svensk skola! Det skriver den för detta läraren Gunnar Björkman. 

Det pratas hela tiden om att den svenska skolan befinner sig i en djup kris. Något måste göras, snabba och genomgripande åtgärder måste vidtas – på många områden. De flesta bör vid det här laget ha förstått att lönenivån i skolan måste höjas, inte bara med riktade insatser utan generellt. Lärarnas utbildnings-(och bildnings-) nivå måste höjas avsevärt. Steg ett, höj antagningskraven för att komma in på lärarutbildningar och höj utexamineringskraven.

En annan sida i skolans problem är arbetsmiljön, men det talas och görs det alldeles för lite om. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön är förödande för lärarna. Arbetsbelastningen är omänsklig, återhämtning och lärarens frihet att planera och utföra sitt arbete är i det närmaste obefintlig.

Många har också insett att en stor del av skolans problem handlar om styrning och ledningsfunktioner. Då menar jag att det börjar högst upp. Politikerna pratar men ser inte till att något görs. Skolverket och Skolinspektionen har flyttat fokus. Tidigare – när skolan fungerade bättre – var Skolverket ett viktigt stöd för lärarna när det gällde arbetet med att nå mål i både läro- och kursplaner. Nuförtiden handlar det om att kontrollera, pricka, hänga ut och utfärda ”böter”. I och med Skolinspektionens nya förhållningssätt har t.ex. föräldrar fått fritt fram för att attackera, ifrågasätta och anmäla skolan och dess lärare.

De som styr över skolan lokalt, politiker och politiskt tillsatta tjänstemän, har oftast alldeles för dåliga kunskaper om skolan. De flesta lärare har betydligt högre utbildning och bättre kunskaper än de som på lokal nivå , ska styra och bestämma. Därför ställer sig lokalpolitikerna på ”kundernas” sida, föräldrar är ju tänkbara väljare.

Sista steget ner på stegen, är hur styrningen/ledningen fungerar på de olika skolorna. Den så förödande ”dagisifieringen” av grundskolan lever fortfarande kvar och ställer till oreda, misstämningar, dålig hälsa mm. Det går inte att fortsätta med att anställa vem som helst som rektor. En rektor måste ha gediget kunnande och erfarenhet från det stadium som den ska styra. En rektor ska vara väldigt lyhörd och kunna tillvara sina lärares kunnande – rektorn ska ha större öron än mun! Det är dags att sluta med att anställa ickelärare eller sådana som kommer från andra(lägre) stadier än där de ska ”styra”.

Tänk, så väldigt många som genom åren, i sin okunnighet och avundsjuka, inbillade sig att lärarna hade det så bra, lärarna hade ju ett långt sommarlov. Dessa fattade inte att detta lov var det som behövdes för återhämtningen för att man ska orka. Nu är sommarlovet borta, de som gapade har fått det som de ville – en havererad svensk skola!

Ett fungerande lärarjobb är inget 8-5-jobb, en fungerande skola styrs inte med AP-tid. En fungerande skola styrs inte genom att peka med hela handen. En fungerande skola kräver respekt, stöd och visad uppskattning för sina hårt arbetande lärare. Utan en fungerande skola – inga välutbildade människor som kan skapa och utföra framtidens jobb.

PS. Jag har lång erfarenhet och lärarlegitimation men jag utövar inte längre mitt yrke, jag tycker att det inte ges förutsättningar för det. DS

Gunnar Björkman

Kommentera