blodkarl
Digitalt

Digitalt läromedel för ökad individanpassning

Hur kan man öka individanpassningen med digitala läromedel? Heikki Sneck använder ett digitalt 3D-läromedel i arbetet med att flippa klassrummet och anpassa läxan efter eleven. 

Att skräddarsy undervisningen efter alla elevers förkunskaper och behov är en daglig utmaning för lärare. Nya läromedlet The 3D Classroom ska ge lärare bättre förutsättningar och verktyg att möta varje enskild elev. Det används idag av cirka 200 skolor i Sverige och Heikki Sneck som är biologilärare på Högalidsskolan i Stockholm är en av lärarna som använder det i sin undervisning.

– Jag använder det som komplement när jag undervisar. Med hjälp av det kan jag visa och börja prata om saker i detaljnivå vilket har gett mig en variation i undervisningen, säger han.

The 3D Classroom är ett visuellt läromedel som genom 3D, eller så kallad ”platt” 3D, ger eleverna en inblick i till exempel hur jordskorpan ser ut, hur hjärtats klaffar fungerar, hur nervsystemet ser ut eller planeterna i solsystemet. Ämnena som finns i programmet idag är bland annat biologi, fysik, kemi och matematik. Programmet innehåller varken text eller ljud, utan läraren kan styra vad som ska visas och vid behov addera sin egen röst för att på så sätt anpassa innehållet för olika nivåer och stadier.

– Programmet kan också användas för elever att redovisa med. Det finns elever som inte är duktiga på att redovisa skriftligt, men de är jätteduktiga på att visa och förklara vad de lärt sig, berättar Marvin Turkia, försäljningsdirektör på Sensavis, som står bakom programmet.

Heikki Sneck har använt läromedlet för att ”flippa” klassrummet, det vill säga att eleverna har tagit del av lektionsgenomgången hemma inför lektionen. Genom att spela in en instruktionsfilm baserat på innehållet och skickat den till studenten inför lektionen, kan lektionen istället bli en workshop där pedagogen och studenterna har diskussioner.

– Om jag använder en film som Vetenskapens värld gjort kan berättarrösten och terminologin vara ett hinder för vissa elever. Men i detta fall så är det min röst som är kopplat till det visuella och då kan jag i min video ge frågor som riktar sig till olika elevers utmaningar. Både de som redan löst grundproblemet och de som vill jobba vidare med att ytterligare studera ämnet på molekylär nivå till exempel, berättar Heikki.

Kommentera