Arbetsmiljö

Drogtest i gymnasieskolor – LR lokalt: ”Det är bra”

Borlänge Thomas Lövgren

Thomas Lövgren, biträdande föreningsombud på Lärarnas Riksförbund i Borlänge, är lärare på Erikslunds- och Hushagsgymnasiet, de skolor där elever slumpvis drogtestas. Han är positiv till testerna och tycker att de ger en bättre arbetsmiljö.

Gymnasieskolorna i Borlänge drogtestar elever.
Lärarnas Riksförbund lokalt är positivt inställt.
– Det här är något som ger en tryggare arbetsmiljö för oss alla, säger Thomas Lövgren som är biträdande föreningsombud.

Under den här terminen ska mellan fem och åtta gymnasieklasser drogtestas i Borlänge.

Hittills har två klasser på Erikslunds- och Hushagsgymnasiets testats under hösten.

– Det handlar ju om elever på yrkesskolor där vi i vår vardag hanterar både tunga maskiner och verktyg som är farliga om de hanteras felaktigt, säger Thomas Lövgren som också är lärare vid skolorna.

Han välkomnar drogtesterna.

– Jag tycker det är bra. Det handlar om både vår och elevernas arbetsmiljö, säger Thomas Lövgren.

Inget av de gjorda testerna har varit positivt.

– Det handlar om så kallade snabbtester, så någon gång har det hänt att en teststicka gett utslag. Då har de skickats i väg för analys, men det har handlat om mediciner som påverkat det första resultatet i testerna, säger Tommy Berglund som är gymnasiechef på Borlänge kommun.

Det är Borlänge kommuns drogpolicy som ligger till grund för testerna. Kommunens ledning har ansett att det har funnits problem med droger bland unga.

– Vi ser även över möjligheterna för att göra samma tester på teoretiska utbildningar, även om det på grund av arbetsmiljön och säkerheten kändes viktigast att börja på gymnasier med praktisk inriktning. Vi tar det här steg för steg, säger Tommy Berglund.

Hur väljs klasserna som testas ut?

– Genom lottning, säger Tommy Berglund.

Vad säger eleverna?

– Vi har inte hört några negativa reaktioner. Tvärtom, säger Tommy Berglund.

Det är ungefär samma bild som Thomas Lövgren fått ute på skolorna.

­– Ingen har sagt något om det. Jag tolkar det faktiskt som att eleverna är okej med testerna och att de nog, precis som vi lärare, tycker det känns tryggt att veta att ingen exempelvis hanterar en maskin på flera ton samtidigt som personen är påverkad, säger han.

Kommentera