debatt_skolinspektionen

Linnea Lindquist skriver i ett öppet brev till Anna Ekström: ”se till att den kommande granskningen av distansundervisningen omedelbart stoppas”.

Debatt

”Du måste stoppa Skolinspektionens granskning, Anna Ekström”

Debatt ”Om du värnar om Sveriges lärare och rektorer, Anna Ekström – se till att den kommande granskningen av distansundervisningen omedelbart stoppas”, skriver rektorn Linnea Lindquist.

Öppet brev till Anna Ekström: 

Hej Anna. Hoppas att du haft en vilsam påsk.

Jag skriver det här brevet till dig för att jag vill be dig om en sak. Som du säkert läst i tidningar och på Twitter så har Skolinspektionen planerat att starta en granskning av distansundervisningen på gymnasiet efter påsk.

Beskedet från Skolinspektionen har med all rätt upprört många rektorer och lärare. Nu är Sverige inne i en svår tid där ingenting i samhället fungerar som vanligt. Skolan fungerar inte heller som vanligt. Elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen undervisas på distans men även i förskola och grundskola är många barn och elever hemma. En del är hemma för att de är sjuka och andra för att undvika smitta.

Även vi som arbetar i förskola, grundskola och gymnasium/vuxenutbildning är hemma i högre utsträckning eftersom riktlinjerna är att vi ska vara hemma vid minsta förkylningssymptom. Det gör att många skolor har brist på personal och det gör att många lärare i grundskolan dubbelarbetar. De undervisar på distans, samtidigt som de ska planera och undervisa de elever som är på plats i skolan.

De fick bara ett par dygn på sig att ställa om undervisningen.

Lärare i gymnasieskolan vittnar om att arbetstiden inte räcker till för undervisning på distans med alla extra arbetsuppgifter som följer. De fick dessutom bara ett par dygn på sig att ställa om undervisningen från klassrumsundervisning till distansundervisning. 

Att skolinspektionen då i detta läge när Sveriges lärare och rektorer är extremt hårt pressade startar en granskning av distansundervisningen är under all kritik. I detta läge ska Skolinspektionen avlasta Sveriges lärare och rektorer. Generaldirektören säger i en intervju att vårdnadshavare hört av sig till dem för att deras barn inte får samma stöd längre. Det är klart att de inte får samma stöd när de inte är i skolan.

Jag ber dig därför att så fort du är tillbaka på utbildningsdepartementet ringer upp generaldirektören för Skolinspektionen och att du ber henne att;

  • Stoppa den planerade granskningen av distansundervisningen.
  • Uppmana generaldirektören att instruera alla sina medarbetare på Skolinspektionen att när vårdnadshavare ringer dem eller anmäler skolor så ska de förklara att nu är vi inne i ett krisläge och att det innebär att deras barn inte kommer få samma stöd just nu.

Nu fungerar inte skolan som vanligt vilket innebär att eleverna inte kommer få den undervisningen de har rätt till enligt timplan, det kommer bli ett kunskapstapp och det kommer innebära att eleverna inte får det stöd de behöver eftersom de inte är i skolan.

Sveriges lärare och rektorer gör allt de kan för att eleverna trots denna kris ska lära sig så mycket som möjligt och må så bra som möjligt. Nu behöver vi stöd från er politiker och från myndigheterna. 

Om du värnar om Sveriges lärare och rektorer så måste du agera Anna Ekström. 

Se till att den kommande granskningen av distansundervisningen omedelbart stoppas.  

Linnea Lindquist, rektor

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera